Výběr schopného zaměstnance očima psychologa

Institut Aplikované Psychologie si připravil na léto další workshop pro podnikatele a majitele firem tentokrát na téma „Výběr schopného zaměstnance očima psychologa“. Workshop se koná 27. července v době od 9:00 do 16:00 v sídle Institutu na Baarově nábřeží pod vedením psycholožky Mgr. Simony Handlové a je přizpůsoben především potřebám zaměstnavatelů a personalistů. Cílem je vysvětlit některé psychologické poznatky, předat rady a tipy jak porozumět uchazečům o místo a správně vybrat nové zaměstnance, na které bude spolehnutí, kteří budou efektivně a loajálně pracovat ve vaší firmě, plnit své povinnosti a pozitivně přispívat do celkové týmové atmosféry.

Největším uměním při práci s lidmi je schopnost své zaměstnance motivovat, kontrolovat a efektivně vést ke stále lepším výkonům. Vždy navíc platí, že lidé lépe a více pracují, pokud jsou jejich schopnosti doceněny, prostředí a práce je baví a naplňuje a oni jsou tedy šťastní. Jen ten leader, který rozumí lidem, používá empatii a psychologii v praxi má naději na úspěch. V současném konkurenčním světě je třeba vybudovat si dobrý tým, který je základem dobře fungující firmy. Jenže najít schopné a spolehlivé zaměstnance je složitý a časově náročný úkol. Celý proces nakonec nemusí vždy vyústit v požadovaný výsledek. Mnohdy se pravý charakter a motivace lidí odhalí nejdříve během zkušební doby nebo dokonce až mnohem později a veškeré úsilí z výběrového řízení a snaha o získání kvalitního zaměstnance přijde vniveč. Zdroje, čas i energie jsou doslova vyhozeny oknem.

Workshop byl proto připraven právě za účelem pomoci při těchto situacích, usnadnit celý proces přijímacího a výběrového řízení, rozhodování a poznávání kandidátů a uchazečů o pracovní pozici. Pomocí psychologických poznatků a zkušeností z praxe vám budou předány rady a základní pravidla při porozumění lidem a odhalení jejich skutečných vlastností a záměrů, které pak můžete vzít v potaz při samotném výběru. Workshop se skládá z několika částí, které mají za cíl naučit vás využívat veškeré dostupné informace o uchazeči, pracovat s ním na pohovoru i během zkušební doby a začleňování do kolektivu, odhalení jeho motivace a nastavení správného přístupu k zaměstnanci, použití správných otázek a získání pravdivých odpovědí na základě psychologického výzkumu, zefektivnění procesu výběrového řízení, využití vhodných psychologických metod pro personalistiku a také pomoci vám zvládat náročné výběrové pohovory s přehledem.
Pokud se podaří sjednotit představy uchazeče a jeho zaměstnavatele a dospět k rovnováze, najít optimálního kandidáta na danou pozici a zajistit spokojenost obou stran, jedná se o ideální požadovaný výstup celého procesu a právě k němu vás bude workshop směřovat.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner