Emoce v našem životě

Emoce hrají v našem životě velkou roli. Utvářejí naši osobnost, ale záleží pouze na nás, jak se jimi necháme ovlivnit. Stejně tak je tomu i v případě emočního trauma. Nepřekonatelná psychická zátěž, která nás zasáhne (rozchod, úmrtí v rodině) a zanechá v nás stopy. Všude slyšíme, ať se díváme do budoucnosti nebo žijeme přítomností. Často, ale traumata z minulosti ovlivňují naši budoucnost.

Mezi emoční traumata může patřit i jakákoliv banální věc, která vám způsobila psychickou újmu. Znáte rčení, že i ta nejtěžší hodina má jenom 60 minut? To je sice pravda, ale co když ta hodina ovlivní zbytek vašeho života. Stresové situace jsou velmi individuální záležitostí každého z nás. Proto, co by snesl jeden člověk, může připadat jinému nepochopitelné.

Sebereflexe nám umožňuje tyto negativní pocity dokonale rozpoznat, a dává nám je najevo ve formě různých fyzických projevů (třesu, zimnice). Pakliže se k situaci postavíme čelem, můžeme si ušetřit další traumatické situace. Je však třeba s emocemi začít pracovat. Pro začátek pozorováním našich reakcí, v situacích, které jsou pro nás nepříjemné.

Existují jednoduchá řešení, jak si můžeme naši emoční balast lepit zvnějšku. Více penězi, více materiálními věcmi, více cigaretami, více sladkostmi apod. To nejtěžší a nejpřínosnější je však pouze uvnitř nás. Pokud se tedy cítíte v depresi nebo vám přijde, že pouze přežíváte, čtěte dále.

Jak můžeme emoce prožívat a odžívat? Každý z nás vnímá situace kolem něj subjektivním dojmem. V případě, že zapracujeme na našem sebeovládání, dosáhneme prožitku emocí bez jakékoliv „křeče“. Někdy totiž děláme věci, které spouští určité podněty. Tyto podněty nás mohou podněcovat k určité činnosti, která se v důsledku naší touhy jeví jako relevantní, ale přitom opak je pravdou.

Často bývá spouštěčem našich neřestí většina silných emocí (vztek, velké nadšení). Realizace činností slouží jako únik před realitou a v podstatě námi samotnými. Kolik lidí se snažilo utopit svůj žal v láhvi alkoholu?

Jak můžeme naše emoce zvládat bez útěku, útoku anebo zamrznutí? Pokud máte přítele, kamarádku, člena rodiny, který je ochoten vám naslouchat, máte napůl vyhráno. Komunikace umožňuje zvládat stres a prožít emoce, které potřebujeme. Může se nám dostat rady, jak situaci řešit a dívat se tak na celou situaci z jiného úhlu pohledu.

Fyzická aktivita. Byli jste někdy vzteky bez sebe a slyšeli od někoho větu, ať se jdete raději projít? Na velmi mocné emoce, které v nás vyvolávají pocity vzteku či agrese, je dobré nahlížet s odstupem a chladnou hlavou. Můžeme je zpracovávat na procházce nebo při jakékoliv jiné fyzické aktivitě.

Smích léčí. Nedávno jsem četla, že smích prodlužuje život. Přiznám se bez mučení, záměrně vyhledávám sitcomy, Stand-up Comedy a jiné komedie. Najděte si také svůj zdroj smíchu, ať už v podobě komediálních pořadů, nebo si vyrazte s přáteli, kteří mají smysl pro humor.

Na závěr poslední praktické cvičení pro vás. Nezabere moc času, ale poskytne hromadu prostoru pro vaše vlastní já. Zamyslete se nad situacemi, které ve vás vyvolávají negativní emoce, jaké emoce v tom momentu pociťujete, a zda by se jim dalo v budoucnosti nějak zabránit. Jak tyto emoce přijímáte a jakým způsobem ovlivňují vaše budoucí jednání?

Emoce reflektují naše zkušenosti, určují pravidla hry pro následující rozhodování a určují naše nálady. Práce s nimi je složitá a leckdo ani netuší, že by se mu lépe žilo, kdyby s nimi uměl zacházet. Ale na University of Applied Management jsme si hodnoty emocí v našem životě vědomi. Můžete si vybrat z bohaté nabídky studia, a možná právě zde vyřešíte dlouholetá traumata.

Do komentářů nám můžete napsat, jakou emoci nejčastěji prožíváte, a jak pracujete s vašimi  emocemi.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner
Předchozí článekRole a kompetence ve firmě
Další článekSíla rozhovoru
Vystudovala jsem Vyšší odbornou školu v oboru Personalistiky a nyní studuji Vysokou školu v oboru Bezpečnosti ve veřejné správě. Rozdílnost oborů není šlápota mimo mísu, naopak ukázka touhy po poznávání nových možností v různých sférách života. Věnuji se mnoha rozdílným zálibám od astrologie až po tvorbu náramků. Jsem snílek, který věří, že všechno jde a nic není nemožné.