Buďte pánem svých emocí a zvládněte každou situaci

Emoce hrají významnou roli v osobním životě i v interpersonálních vztazích. Projevují se jednak navenek, např. úsměvem v přítomnosti blízké osoby, ale jejich působení se promítá i do našeho tělesného stavu (např. když cítíme strach, sledujeme, že jsme strnulí a zvyšuje se nám tep). Provázejí nás celý život a umožňují nám rozhodovat se a směřovat své chování určitou cestou. Díky emocím jsme schopni navazovat a udržovat vztahy s lidmi, najít si partnera nebo tvořit komplexní společenství. Emoce také ovlivňují náš pracovní život a jeho rozvoj. Potřebujeme je. Ale tak jako o ohni i o emocích můžeme říct, že mohou být dobrým sluhou, ale také zlým pánem – pokud zapomeneme na fakt, že emoce patří nám a ne naopak. 

Díky emocím jsme schopni přežít. Malé děti, aniž by si to uvědomovaly, poskytují svým rodičům emoční odezvu, která je rodičem interpretována v souladu s jeho pojetím emocí, a dítě tak dostane to, co potřebuje (například úsměvem si dítě získá pozornost a laskání od matky, naopak pláčem značícím nelibost v ní vyvolá starost a hledání cesty k naplnění potřeb dítěte). Teď si asi říkáte, jakou spoušť by nadělalo, kdyby dítě neumělo tyto projevy ukazovat. Jenže stejnou spoušť může neschopnost zacházet s emocemi napáchat v kterékoli etapě života. Například lidé s alexithimií – neschopností, respektive velmi sníženou schopností rozeznávat a vyjadřovat emoce mohou některé situace prožít svým tělem – což se může projevit v podobě některého psychosomatického onemocnění. Na druhé straně jsou lidé, kteří prožívají a projevují emoce tak bouřlivě a turbulentně, až se stanou nejen sami pro sebe, ale i své okolí nečitelnými. Lidé v jejich okolí se jich pak začnou stranit a ztrácet v ně důvěru. 

Možná jste už někdy zažili situaci, kdy jste se takzvaně nechali emocemi unést – např. v afektu urazili člověka, na kterém vám velmi záleželo, v návalu nadšení učinili nezodpovědnou investici nebo pod tíhou smutku a negativních emocí sáhli po lahvi alkoholu. Zmíněné situace nejsou ničím zvlášť neobvyklým a stát se mohou, jakou pak ale mají dohru? Nevyvolávají v nás pak další a další emoce? Netíží nás více, než je nám pohodlné? A pokud ano, jak tento nápor zvládnout? 

Ačkoli nelze neoblomně tvrdit, že existuje jeden správný návod, jak s emocemi pracovat, odborníci se obvykle shodují na následujících krocích.

Uvědomění si a pojmenování emoce

Emoce se různé mění, přicházejí a odcházejí. Zaregistrovat je ale můžete už v počátku – například pomocí reakce svého těla. Cítíte zvýšený tep a stažený žaludek? Pak můžete prožívat strach. Nebo se vám spíše zdá, jako byste měli sevřené čelisti a vnímali že pod tlakem nahromaděné energie zatínáte pěsti? Potom vás nejspíš něco naštvalo a cítíte vztek. Zaregistrováním emoce už v jejím počátku se můžete vyvarovat tomu, že vás daná emoce strhne, ztratíte nadhled a následně i kontrolu nad svým projevem. Dokážete-li v tomto kroku navíc pojmenovat, o jakou emoci se jedná, tedy co vlastně prožíváte, oslabí se jednak její takzvaná nálož, ale také budete schopni najít vodítko, jak v dané situaci jednat dál. Pokud si například v situaci, kdy podřízený neodvedl zadanou práci uvědomíte, že na něj zvyšujete hlas, zrychluje se vám tep a nepřirozeně pevně svíráte předměty v rukou, může vám na základě těchto tělesných signálů dojít, že cítíte vztek. Namísto toho, abyste se nechali unést a vynadali mu, si vzpomenete na dříve vymyšlený scénář, jak konstruktivně poskytovat zpětnou vazbu včetně té negativní. 

Způsoby a techniky zvládání emocí

V souvislosti s prvním uvedeným krokem, kde bylo zmíněno uvědomění si a porozumění emoci v souvislosti s děním v těle, je možné zmínit techniku, které se říká body scan. Během něj pomyslně procházíte celé tělo od hlavy až k patě. Všímáte pocitů v jednotlivých částech těla a u toho se snažíte soustředit na svůj dech. Cílem je se udržet v přítomném okamžiku a nevšímat si myšlenek na budoucnost nebo minulost. Tahle technika je často využívána v kontextu stále populárnějšího mindfulness – souboru technik, které člověku pomáhají se soustředit, pracovat se stresem i se sebou samým.

Vyhodnocování a soustavná práce na vlastních emocích

Všímejte si také, jaký měly dosavadní emočně nabité situace dopad – ať už přímo na vás nebo na vaše okolí. Pozorujte, kdo v těchto situacích vystupoval, v jakém prostředí a kontextu se odehrávaly. Klidně si veďte i deník, ve kterém budete mít všechny podstatné okolnosti zaznamenány. Ptejte se sami sebe, jestli má na vaše emoce vliv i denní doba, strava, únava,… A pokuste se také sami sebe ptát, jak úspěšně prožité emočně nabité situace vnímáte. S čím jste zpětně spokojeni, a u čeho naopak vidíte prostor pro vyzkoušení jiné strategie. Zmíněním tohoto všeho se dostáváme k takzvané psychohygieně sloužící k prevenci, rozvoji a podpoře duševního zdraví. To, jaké emoce lidé prožívají totiž mohou ovlivnit i takové faktory jako je délka spánku, dostatek pohybu nebo pravidelné relaxování.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner