Buďte pánem svých emocí a zvládněte každou situaci

Emoce hrají významnou roli v osobním životě i v interpersonálních vztazích. Projevují se jednak navenek, např. úsměvem v přítomnosti blízké osoby, ale jejich působení se promítá i do našeho tělesného stavu (např. když cítíme strach, sledujeme, že jsme strnulí a zvyšuje se nám tep). Provázejí nás celý život a umožňují nám rozhodovat se a směřovat své chování určitou cestou. Díky emocím jsme schopni navazovat a udržovat vztahy s lidmi, najít si partnera nebo tvořit komplexní společenství. Emoce také ovlivňují náš pracovní život a jeho rozvoj. Potřebujeme je. Ale tak jako o ohni i o emocích můžeme říct, že mohou být dobrým sluhou, ale také zlým pánem – pokud zapomeneme na fakt, že emoce patří nám a ne naopak. 

Díky emocím jsme schopni přežít. Malé děti, aniž by si to uvědomovaly, poskytují svým rodičům emoční odezvu, která je rodičem interpretována v souladu s jeho pojetím emocí, a dítě tak dostane to, co potřebuje (například úsměvem si dítě získá pozornost a laskání od matky, naopak pláčem značícím nelibost v ní vyvolá starost a hledání cesty k naplnění potřeb dítěte). Teď si asi říkáte, jakou spoušť by nadělalo, kdyby dítě neumělo tyto projevy ukazovat. Jenže stejnou spoušť může neschopnost zacházet s emocemi napáchat v kterékoli etapě života. Například lidé s alexithimií – neschopností, respektive velmi sníženou schopností rozeznávat a vyjadřovat emoce mohou některé situace prožít svým tělem – což se může projevit v podobě některého psychosomatického onemocnění. Na druhé straně jsou lidé, kteří prožívají a projevují emoce tak bouřlivě a turbulentně, až se stanou nejen sami pro sebe, ale i své okolí nečitelnými. Lidé v jejich okolí se jich pak začnou stranit a ztrácet v ně důvěru. 

Možná jste už někdy zažili situaci, kdy jste se takzvaně nechali emocemi unést – např. v afektu urazili člověka, na kterém vám velmi záleželo, v návalu nadšení učinili nezodpovědnou investici nebo pod tíhou smutku a negativních emocí sáhli po lahvi alkoholu. Zmíněné situace nejsou ničím zvlášť neobvyklým a stát se mohou, jakou pak ale mají dohru? Nevyvolávají v nás pak další a další emoce? Netíží nás více, než je nám pohodlné? A pokud ano, jak tento nápor zvládnout? 

Ačkoli nelze neoblomně tvrdit, že existuje jeden správný návod, jak s emocemi pracovat, odborníci se obvykle shodují na následujících krocích.

Uvědomění si a pojmenování emoce

Emoce se různé mění, přicházejí a odcházejí. Zaregistrovat je ale můžete už v počátku – například pomocí reakce svého těla. Cítíte zvýšený tep a stažený žaludek? Pak můžete prožívat strach. Nebo se vám spíše zdá, jako byste měli sevřené čelisti a vnímali že pod tlakem nahromaděné energie zatínáte pěsti? Potom vás nejspíš něco naštvalo a cítíte vztek. Zaregistrováním emoce už v jejím počátku se můžete vyvarovat tomu, že vás daná emoce strhne, ztratíte nadhled a následně i kontrolu nad svým projevem. Dokážete-li v tomto kroku navíc pojmenovat, o jakou emoci se jedná, tedy co vlastně prožíváte, oslabí se jednak její takzvaná nálož, ale také budete schopni najít vodítko, jak v dané situaci jednat dál. Pokud si například v situaci, kdy podřízený neodvedl zadanou práci uvědomíte, že na něj zvyšujete hlas, zrychluje se vám tep a nepřirozeně pevně svíráte předměty v rukou, může vám na základě těchto tělesných signálů dojít, že cítíte vztek. Namísto toho, abyste se nechali unést a vynadali mu, si vzpomenete na dříve vymyšlený scénář, jak konstruktivně poskytovat zpětnou vazbu včetně té negativní. 

Způsoby a techniky zvládání emocí

V souvislosti s prvním uvedeným krokem, kde bylo zmíněno uvědomění si a porozumění emoci v souvislosti s děním v těle, je možné zmínit techniku, které se říká body scan. Během něj pomyslně procházíte celé tělo od hlavy až k patě. Všímáte pocitů v jednotlivých částech těla a u toho se snažíte soustředit na svůj dech. Cílem je se udržet v přítomném okamžiku a nevšímat si myšlenek na budoucnost nebo minulost. Tahle technika je často využívána v kontextu stále populárnějšího mindfulness – souboru technik, které člověku pomáhají se soustředit, pracovat se stresem i se sebou samým. Technik zaměřených na zvládání emocí je ovšem mnoho. Nejen jim, ale i celkovému kontextu emocí a lidského prožívání je proto věnován náš webinář

Vyhodnocování a soustavná práce na vlastních emocích

Všímejte si také, jaký měly dosavadní emočně nabité situace dopad – ať už přímo na vás nebo na vaše okolí. Pozorujte, kdo v těchto situacích vystupoval, v jakém prostředí a kontextu se odehrávaly. Klidně si veďte i deník, ve kterém budete mít všechny podstatné okolnosti zaznamenány. Ptejte se sami sebe, jestli má na vaše emoce vliv i denní doba, strava, únava,… A pokuste se také sami sebe ptát, jak úspěšně prožité emočně nabité situace vnímáte. S čím jste zpětně spokojeni, a u čeho naopak vidíte prostor pro vyzkoušení jiné strategie. Zmíněním tohoto všeho se dostáváme k takzvané psychohygieně sloužící k prevenci, rozvoji a podpoře duševního zdraví. To, jaké emoce lidé prožívají totiž mohou ovlivnit i takové faktory jako je délka spánku, dostatek pohybu nebo pravidelné relaxování.