Chce opravdu každý dosáhnout úspěchu?

Chceme všichni dosáhnout úspěchu? Na první pohled se zdá, že odpověď je jasná. Kdo by nechtěl být úspěšný? Nezáleží v jaké oblasti člověk chce dosáhnout dobrého výsledku, to je věc značně individuální. Různé jsou však nejen oblasti, ve kterých chtějí lidé excelovat, liší se také strategie, které určují, jak lidé přistupují k úspěchu. Pro někoho může být větší motivátor vyhnout se neúspěchu než dosáhnout úspěchu, někdo má dokonce potřebu vyhnout se úspěchu.

Výkonová motivace

To, jak budeme přistupovat k plnění úkolů a na jaké úrovni budou splněny, ovlivňuje výkonová motivace. Tou se podrobně zabývali David McClelland a John Atkinson. Výkonovou motivaci nemají všichni lidé stejnou, pro někoho je největším motivátorem potřeba dosáhnout úspěšného výkonu, pro někoho jiného však může být významnější potřeba vyhnout se neúspěchu. Existuje však ještě jedna specifická výkonová motivace – potřeba vyhnout se úspěchu.

Potřeba dosáhnout úspěšného výkonu

Lidé s rozvinutou potřebou dosáhnout úspěšného výkonu se snaží o to, aby zvládli obtížné cíle, co možná nejlépe, a to i při nutnosti překonáni různých překážek. Tito lidé si část stanovují vysoké cíle, ty však musí být zvládnutelné, musí odpovídat jejich schopnostem. Naopak lidé s nízkou úrovní této motivace raději volí jednodušeji zvládnutelné cíle nebo naopak cíle velmi obtížné.  Takto nesnadné cíle si volí zřejmě proto, že v případě, že nezvládnou velmi obtížný úkol, nevypovídá o jejich neschopnosti, ale o obecné nereálnosti daného cíle.

Potřeba vyhnout se neúspěchu

Motivátorem není jen úspěch, může jím být také neúspěch. Pro někoho může být představa selhání natolik nepříjemná, že podřizují  své chování tomu, aby neúspěch nepřišel.  V takovém případě lidé dělají dvě věci: vyhýbají se situacím, kde je možné neuspět nebo vyvíjejí velké úsilí pro to, aby se neúspěchu vyhnuli. V druhé případě tedy lidé vyvíjejí snahu stejně jako lidé s rozvinutou potřebou dosáhnutí úspěšného výkonu, však s tím rozdílem, že se lidé nesnaží kvůli úspěchu, ale kvůli potřebě vyvarovat se neúspěchu.

Potřeba vyhnout se úspěchu

Specifickým případem je potřeba vyhnout se úspěchu. Ta souvisí s obavami o to, co přijde v případě úspěchu. I úspěch může totiž přinést něco negativního, toho se lidé s potřebou vyhnout se úspěchu mohou obávat, např. pracovní povýšení může přinést  nové starosti a povinnosti, nebo výhra v určité soutěži může být spojena se závistí okolí, což může narušit dobré vztahy. Při této potřebě tedy lidé neuvažují jen nad dosažením samotného cíle, ale také zvažují další  problémy, které může úspěch přinést.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner