Podle čeho vybrat správné vedoucí pracovníky?

O pozici vedoucích a kariérním růstu sní zřejmě každý, kdo nastoupí do firmy na manažerském postu a snaží se svou prací a novými nápady vylepšit chod firmy i své postavení. Pozice vedoucího přináší vyšší zisk, benefity a pravomoci, ale také velké množství zodpovědnosti a práce navíc.

Ne každý se navíc na danou pozici hodí. Mnoho lidí prostě nemá vlastnosti na to, aby vedlo a řídilo další lidi a jejich organizační schopnosti nedosahují takové úrovně, která je nezbytná pro vyšší post. Jsou věci, které se můžeme naučit, ale určitý talent a osobnostní vlastnosti prostě nezměníme.

Jaký by měl být správný adept na vedoucího pracovníka?

Ke správnému zodpovězení této otázky je nejprve nutné si definovat, kdo je vedoucí? Není to lehká role. Je to doslova balíček dva v jednom. Osoba vedoucího v sobě totiž musí sloučit hned dvě role – postavu řídícího zodpovědného pracovníka a neformálního vůdce kolektivu. Takový vedoucí funguje jako osoba na svém místě. Co to obnáší?

Osoba v řídícím postavení odpovídající za výsledky činnosti skupiny. Je to osoba mající vliv na ostatní a tím usměrňující jejich činnost. Člověk, který soustřeďuje kolem sebe skupinu a vyjadřuje její postoje a zaměření. Reprezentuje ji.

Osoba ustanovená do funkce – osoba pověřená výkonem funkce, tzv. “vůdce smečky” (neformální vůdce kolektivu)

Ne vždy se podaří najít do funkce člověka, který dokáže obě role hravě zvládnout a skloubit. Někdy se nepoštěstí a je nutné přistoupit na výběr řídícího pracovníka s oficiální pozicí a povinnostmi a funkci neformálního vůdce kolektivu ponechat na přirozeném výběru a autoritě. Kolektiv sám si pak může svého vůdce v neformálních záležitostech vybrat. Pokud oba dva spolupracují mohou dosáhnout spousty věcí a odvést dobrou práci. Pokud ne, pak máte problém a je nutné ustanovit řídícím pracovníkem někoho, kdo si udrží autoritu a oblibu kolektivu a nebude muset o svou roli soupeřit.

Když vybíráme nového vedoucího pracovníka je důležité zvážit všechny aspekty, jež bude pozice vyžadovat a pečlivě je u jednotlivých kandidátů zhodnotit. Jaké jsou hlavní faktory, které je třeba sledovat a analyzovat? Co musí správný vedoucí zkrátka mít v sobě?

Předpoklady, které nás zajímají jsou následující:

1. cílevědomost – schopnost vytyčení cílů, připravený jasný plán k jejich dosažení, promyšlený postup a metody vyhodnocení, morální (zdroj odhodlání splnit cíle a úkoly), mravní a volní vlastnosti (houževnatost, sebekázeň),

2. odborné vlastnosti – v každém oboru je důležité dosadit do pozice vedoucího pracovníka právě toho, který dané oblasti dokonale rozumí, má přehled, co jaký úkol a jeho splnění obnáší a jaké úsilí, čas a podmínky potřebují pracovníci ke správnému plnění svých povinností – je nemožné dobře vést své lidi, pokud nevíme, co jejich práce obnáší a dáváme jim nereálné termíny a kvóty, s tím je spojené také co nelepší využití a rozložení sil a prostředků, které máme k dispozici, vypěstování efektivních pracovních a motivačních návyků

3. organizační schopnosti – jsou spíše vrozené = plánovitost, předvídání, racionálnost, důslednost a schopnost zachovat si přehled a chladnou hlavu

4. pedagogicko-psychologické vlastnosti (udávat podřízeným pracovníkům osobní příklad, důležitá je jeho rétorika a písemný projev, v neposlední řadě pak 2 rozhodující složky psych. odolnosti motivační – autostimulace a výkonná – touha být odolný)

5. tělesné a fyzické vlastnosti – tato kategorie je spjata také s psychickou složkou, napomáhá proti únavě, nedostatku spánku, prohlubuje volní vlastnosti – zkrátka vedoucí musí být fit a plný energie, aby vše zvládl


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner