Muži jsou z Marsu a ženy z Venuše II – Mýty a pravda

O rozdílech v chování a vnímání mužů a žen panuje tolik mýtů a legend, že se společenské přesvědčení o přijatelném jednání změnilo v sérii stereotypů hraničících s omezeností a genderovou diskriminací.

Klišé, které pobaví širokou veřejnost v komediálním filmu v letním kině a odkazuje na kulturní tradice dané země a oblasti, jsou vtipná pouze na obrazovce při uvolněné atmosféře s pivem v ruce. Druhou příležitostí, kdy se takové škatulkování výjímá, jsou letní čísla dámských magazínů a knížky vtipů na cestu. Nikoli však v reálném životě. V takovém případě byste mohli hodně narazit.

O jaké mýty o mužích a ženách denně zakopáváme?

  • Ženy mluví více než muži

Mezi lidmi se rozšířili závěry americké psycholožky, která stavěla na zběžném průzkumu a nedostatečně ověřených datech – ženy denně v hovoru použití 20000 slov a muži pouze 7000. Čísla nebyla nikdy podrobena legitimnímu průzkumu a jsou tedy pouze odhadem. Faktem je, že ženy mívají zpravidla více sociální interakce během dne a jsou komunikativně aktivnější. Jejich denní potřeba slov v rozhovoru je tedy zcela určitě o něco vyšší než u většiny mužů, je ale nutné nepaušalizovat a vzít v potaz jednotlivé osobnosti mužů i žen. Ne každá žena, se kterou se potkáte, bude ráda hodně hovořit a ne každý muž bude mlčet jako ryba. Naopak je velké množství introvertních žen i extrovertních mužů. Nedejte se zmást touto povídačkou.

  • Ženy o sobě prozradí více než muži – jsou ve svém osobním životě otevřenější

Na základě sitkomů a populárních seriálů především 90. let jsme si zvykly vnímat ženy jako mnohem otevřenější a ochotné mluvit o svém soukromí a intimních záležitostech otevřeně se svými příteli a rodinou. Ženy snadněji sdílejí své pocity i problémy se svými blízkými a díky silnější empatii jsou předurčeny mnohem snáze navázat kontakt ve společnosti i v rutinních situacích. Například najít společnou řeč s prodavačkou v obchodě nebo s cestujícími ve vlaku. Ženy rychleji navážou na stejnou notu a nebojí se natolik sdílet své zážitky a zkušenosti. Muži jsou od přírody uzavřenější a jakoukoli informaci více zvažují. Také mají větší zábrany zapříst hovor s náhodnými kolemjdoucími. Berou informace ze svého osobního života mnohem vážněji a často se nesvěří ani nejlepšímu příteli nebo rodině. Jejich uzavřenost ovšem vybírá svou daň na míře stresu a civilizačních chorob, kterým podléhají snáze a zpravidla umírají na jejich následky v mladším věku. Statistiku ukazují, že ženské sdílejí emocí a společenská interakce jim v průměru o několik let prodlouží život.

  • Muži skáčou častěji lidem do řeči

Ano pravdou je, že muži mají ve zvyku přerušovat ostatní a vkládat do rozhovoru své myšlenky aktivně i v době, kdy hovoří druzí. Přesto se nedá říci, že by se od ženského průměru skokanek lišili nějak výrazně, protože při skákání do řeči je rozhodujícím prvkem v rozhovoru právě vyšší postavení nebo pracovní pozice. Nezávisle na svém pohlaví, dle průzkumů tedy přerušují častěji lidé, kteří jsou si vědomi své moci, postavení nebo mají pocit nadřazenosti.

  • Ženy jsou vnímavější vůči neverbální komunikaci a signálům, které bezděky vysíláme

Jednoznačně lze odpovědět ano. Všechny doposud prováděné průzkumy potvrdili výrazně vyšší vnímavost a empatii žen při komunikaci a správném čtení nonverbálních signálů. Ženy jsou mnohem náchylnější k pozorování mimiky a gest a jejich schopnost správně zpozorovat, analyzovat a určitě emoce jako jsou vztek, strach, smutek a štěstí z obličeje a řeči těla je v průměru a úspěšnosti vyšší než výsledky mužského vnímání stejné situace/konverzace.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner