Detektor lži – Může stroj skutečně poznat, kdy lžeme?

Lhaní je jeden z nejčastějších lidských prohřešků. Nejspíše také nejoblíbenější ze sedmero hříchů, co se lidského pokolení týče. Jsme prostě náchylní k tomu, abychom informace používali dle svých potřeb.

Lež má krátké nohy

Ačkoli děti od malička učíme říkat pravdu a opakujeme stará dobrá pořekadla a pohádky, z nichž plyne poučení, že lhát se nemá, dopátrat se pravdy není vždy v našich silách. Známá poučka, že lež má krátké nohy a každá lež bude jednou odhalena, není stoprocentně platná.

Většina lží jsou složité konstrukce, u kterých se sám jejich tvůrce zamotá do spleti a zapomene, co je pravda a co lež a tím se prozradí ostatním. Pokud je ovšem lhář dostatečně inteligentní a lež dostatečně jednoduchá a přesvědčivá může s tímto prohřeškem vyváznout beztrestně. Výzkumy odhalili, že ani nejlepší psychologické postupy, policejní výslechové metody a detektory lži nejsou nepřekonatelným problémem a nemohou spolehlivě odhalit, zda dotyčný skutečně lže.

Kde je pravda?

Na televizních obrazovkách nás autoři přesvědčují, že napojení na detektor lži nebo sledování fyzických projevů podezřelého jasně ukáže, kde je pravda. V realitě to tak jednoduché není. Odhalit lež má detektor pomocí sledování několika fyziologických ukazatelů, které nejsou postřehnutelné lidským okem. Projevy, které obvykle provází vědomou lež jsou ovšem klamné jedná-li se o psychopaty a lidi s narušeným vnímáním sociálních interakcí jako jsou sociopati. Základem k rozpoznání lži je totiž předpoklad, že lhář si uvědomuje že dělá něco špatného a reaguje na tlak, který to na jeho psychiku má. Stejně tak zavádějící jsou fyzické projevy osob, které jsou trénovány a vzdělávány v bezpečnostních složkách.

Nevyzradit tajemství

Pro pracovníky v bezpečnostních službách, vojáky, policisty i soudní úředníky nejsou projevy, které by je prozradili žádnou novinkou, a protože součástí jejich života je každodenní práce s jejich vlastními emocemi a tělesnými projevy a snaha nedát najevo své skutečné myšlenky, jejich schopnost přetvářky a utlumení negativních projevů provázejících lhaní, je na mnohem lepší úrovni. Výsledky jejich výslechu na detektoru lži, by pravděpodobně nebyly jednoznačné.

Velkým omylem je domnívat se, že lhaní lze poznat podle uhýbavého pohledu, zvýšeného pocení, nejistoty v hlase a nervozity. Psychopatičtí pacienti a pachatelé dokáží lhát s vážnou tváří, ledovým klidem a přímým pohledem do očí. Ani detektor lži tzv. polygraf tedy není spolehlivou cestou, jak odhalit lež a usvědčit viníka.

Měření pravdy

Polygraf je přístroj, který na základě měření krevního tlaku, kožní vodivosti (ukazatel zvýšeného pocení) a rychlost dýchání. Tyto tři fyziologické faktory jsou velmi často průvodním jevem stresu a zvýšené psychické zátěže. Za předpokladu, že dotyčný je psychicky zdravá osoba, která není zvyklá lhát a nemá žádný speciální výcvik, se tyto ukazatele mění a při lhaní jsou jejich hodnoty výrazně vyšší. Při zvýšené hodnotě v kombinaci všech tří ukazatelů, lze tedy u vyslýchaného předpokládat nepravdivý výrok.

Lhát se nemá, ale fyziologické projevy jednotlivců a jejich reakce na stres a nervozitu jsou natolik rozmanité, že spoléhat se na detektor lži jako způsob jednoznačného odhalení lháře nelze. Polygraf tedy funguje spíše jako preventivní placebo efekt, který má lháře vystrašit a přesvědčit jej o potenciálním odhalení jeho lží a podvodů.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner