Dětská amnézie – Proč si nevybavujeme rané vzpomínky?

Dětství bývá plné hezkých vzpomínek. Při vzpomínání na dětství se nám mohou vybavovat různé představy nebo pocity, třeba na léto u babičky nebo na naší nejmilejší hračku. Velmi rané vzpomínky si však většina lidí nepamatuje. Čím to může být způsobeno?

Co je dětská amnézie?

Člověk si většinou nevybavuje zážitky z velmi útlého věku. Podle Ushera a Neissera si nelze vybavit vzpomínky na zážitky, které se staly do jednoho roku. I z dalších let však může být obtížné, si zážitky vybavit. Dětská amnézie obecně popisuje jev, kdy si nelze vzpomenout na události, které se staly do tří let věku. Amnézií se více zabýval Sigmund Freud. Podle něj je tato amnézie způsobena traumatickými zážitky, ty se v reakci na trauma vytěsní do nevědomí. Díky vytěsnění je zabráněno negativním reakcím, mezi které patří úzkosti. Amnézie je tedy obranným mechanismem, který by nás měl chránit. To je však jen jedna z teorií.

Výzkum dětské amnézie

Zkoumání jevu dětské amnézie je problematické, jelikož se jen těžko potvrzuje pravost vzpomínek z dětství, které si lidé vybavují. Některou historku nebo zážitek z dětství jsme totiž mohli slyšet již od jiné osoby např. příbuzného. Na vybavení a následné zodpovězení otázky o vzpomínkách má vliv i samotná formulace otázky, která může být navádějící a to může vzpomínku zkreslit.

Možné vysvětlení

Dětská amnézie je vysvětlována více způsoby. Podle jedné z teorií má na dětskou amnézii vliv hipokampus. Hipokampus je klíčovou částí mozku zodpovídající za zapamatování informací. Podle této teorie není hipokampus přibližně do dvou let věku zralý, proto informace nejsou do paměti uloženy a nelze si je tedy později vybavit.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner