Co je v životě skutečně důležité – Dilema Kariéra nebo rodina

Jedním z nejčastějších témat webů, blogů a sociálních sítí posledních několik let je dilema kariéra nebo rodina. Především pro mladé ženy je toto téma důležité a velmi palčivé. Většina mladých žen si volí svou životní cestu poprvé vstupem na vysokou školu, podruhé se pak v závislosti na svém oboru rozhoduje po skončení vysokoškolského studia, zda se plně pustí do budování kariéry, zaváže se firmě a svému zaměstnavateli a odloží mateřství a plány na děti minimálně o několik let.

Většina skutečně lukrativních oborů navíc vyžaduje praxi a různé další doplňování si vzdělání i po získání titulu. Praxe a budování kariéry si žádají jisté oběti, odhodlání, zvládání stresu a upozadění osobního života. Být v dnešní době úspěšnou ženou ve svém oboru je sice mnohonásobně jednodušší než před několika lety, málokdo vás zastaví, pokud se chcete prosadit ve svém oboru a jste ochotna pro to tvrdě pracovat.

Jenže ani ta nejambicióznější žena se neobejde u pracovního pohovoru bez otázky na děti, rodinný stav a plány na rodinu. I z ekonomického hlediska není divu, že si zaměstnavatel rozmyslí, zda zaměstná ženu v produktivním věku, u níž hrozí, že půjde na mateřskou, bude si brát volno kvůli nemocnému dítěti, chodit pozdě kvůli ranní cestě do školky. Nebo zkrátka nebude moci věnovat tolik pozornosti a energie práci, když ji doma čeká druhá směna v podobě rodiny a mateřských povinností. Pokud nechce úmyslně lhát nebo není rezolutně rozhodnuta, že děti mít nikdy nechce a partnerský život je pro ni druhotný, odpověď na tyto otázky mnohdy nachýlí misky vah v její neprospěch.

Rodina a děti se tak odsouvají na poslední kolej, až po získání stabilní pozice v práci i zabezpečení materiálních potřeb. Když se tedy pak žena konečně může věnovat rodině a mateřství, je většinou ve věku, kdy to není zdravotně bezpečné nebo jednoduché a přirozeně možné.

Trend doby – odložené mateřství

Velké množství mladých dívek se také setkává již v průběhu studia a před nástupem do práce s tlakem jejich okolí. Jak nepodlehnout davu? Jejich okolí se vdává, žení a rodí děti. V takovou chvíli je obtížné argumentovat nedostatkem času na kvalitní partnerský vztah, nemožností ovlivnit své budoucí pracovní závazky a uzpůsobit se potřebám partnera a zakládání rodiny. Většina dívek si tak projde určitým obdobím, kdy se jim jejich blízcí a známí v dobré víře snaží najít ideálního partnera nebo alespoň nějakého partnera, aby tedy nebyly tak sami a měli možnost na v jejich očích “normální život”.

Zvládat studia, práci nebo praxi, své blízké a přátele a přitom mít čas na partnera a budovat si vztah je na jednoho člověka občas moc velké soustu.

Dělat vše pořádně nejde, a pokud děláte kompromisy, ani jedna z věcí nemusí dopadnout dobře. Jde o ujasnění si priorit. Ženy tak musí být mnohem silnější v prosazování svých cílů a snů, než se může zdát, přes všechnu rovnoprávnost, stále z biologického hlediska jsou a budou mít jiné startovní pozice než muži a musí se s nimi vyrovnat.

Dilema kariéra nebo rodina se honí hlavou nejedné mladé dívce a ovlivňuje její život.

Poučením pro blízké a rodinu je nezasahovat a nevnucovat jejich názory a ponechat si svou dobrou vůli a snahu pomoci na období, kdy bude potřeba jejich rady a útěchy po těžkém pracovním či studijním dnu nebo týdnu. Tichá podpora a zázemí jsou pro splnění snů to nejdůležitější. Nejhorší problémy a trápení vznikají z dobrých úmyslů a starosti o něčí blaho. Jen my sami však dobře víme, co vlastně chceme a co jsme ochotni pro to udělat. Sami v sobě si musíme uvědomit, co je pro nás důležité, jak bude vypadat náš život a co si skutečně přejeme a jsme ochotni obětovat. A jakmile si to ujasníme, uvědomíme naše okolí a budeme doufat, že za nás budou mít radost.

Splňte si své sny, jděte za svým cílem a vytrvejte. Pokud jste si skutečně jistí, tím co chcete, přesvědčte o tom své okolí a usnadníte si život. Pokud ne neohlížejte se na jejich mínění, každý máme jiné sny a cíle, každý máme svou pravdu a především každý je jedinečný.

Život se skládá z řady překážek…. Snažíme se je překonávat dle našeho nejlepšího svědomí. Někdy lépe, jindy hůře. Jak se s nimi vyrovná single třicítka? Zvládne dobře porozumět svému životu?


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner