Umíte se správně motivovat?

Veškeré naše jednání je podmíněno motivací, ať už vědomou či nevědomou. Jádrem motivace jsou jednotlivé dynamické síly (motivy), které zpravidla aktivizují a organizují chování jedince s cílem změnit negativní stávající situaci či dosáhnout něčeho pozitivního.

Zdrojem naší motivace můžou být jak vnitřní síly (hlad, únava, sociální potřeby) tak i vnější síly (motivující podněty a situace). Z pohledu psychologie osobnosti je nejlepším motivem vnitřní pohnutka, která nás vede kupředu a pomáhá nám dosáhnout vytyčeného cíle.

Psychologie je věda zabývající se chováním (pozorovatelné) a prožíváním (skryté). Právě naše motivy významně ovlivňují naše chování i prožívání.

Motivace určuje směr, sílu a trvání chování, avšak to, jak bude chování probíhat, určuje systém kognitivních procesů.

Jaká forma motivace je nejvhodnější?

Všichni z nás mají své vnitřní i vnější motivy, které významným způsobem ovlivňují naše chování a vystupování. Pokud se zabýváte například obchodní činností, vycítí z vás zákazník, váš vnitřní motiv. Pokud se tedy v prvé řadě bude jednat o peníze, při uzavření obchodu nejspíš nebudete vůbec úspěšní.

Pokud ovšem s daným produktem či službou budete ztotožněni a budete v ní vidět smysl a mít z toho radost, máte mnohem vyšší pravděpodobnost zákazníka oslovit natolik, aby si u vás produkt koupil.

Jaké motivy ovlivňují naše chování, a který je nejpřínosnější?

Stupeň motivace č. 1 – Peníze = smysl

Pokud je vaším jediným motivem získání peněz, pak se z této činnosti stane povinnost. A kdo rád plní povinnosti? Baví vás taková práce?

Jak jsme již zmínili výše, každý motiv s sebou přináší i emoce. V tomto případě bude vaší emocí skryté nepřátelství.

Stupeň motivace č. 2 – Osobní výhody

V tomto stupni motivace již nejde pouze o peníze, nicméně hledáte další výhody, které vám daná činnost přinese. Typickou vaši vnitřní otázkou (vyřčená či nevyřčená) je „Co za to?“

Emocí, která provází tento vnitřní motiv, je nepřátelství. Již není skryté jako v prvním stupni, nicméně stále se jedná o negativní emoci.

Stupeň motivace č. 3 – Vlastní přesvědčení

Při tomto stupni motivace již hledáme smysl toho, co děláme. Často činnosti bývají i v souladu s tím, co chceme, co hledáme. Čistou emocí je pak zájem.

Stupeň motivace č. 4 – Samozřejmá povinnost

Tento vnitřní motiv je na nejvyšší úrovni, neboť nehledáme peníze, uspokojení ani zájem, ale danou činnost děláme pro radost.

Ať už tedy děláme jakoukoli činnost, snažme se správně motivovat. Vždy je dobré si najít pozitiva, která pro nás z dané situace plynou. Pokud se budeme stále jen honit za penězi či neustále trvat na protislužbě, nikdy nás nebude daná práce bavit. A přeci nechcete propadnou neustálému stresu!


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner