Umění diplomacie – “SOFT SKILLS”

Ačkoli se to může zdát pro někoho jako naprostá samozřejmost, vycházet dobře s lidmi ve svém okolí a zvládat vypjaté společenské situace dá někdy pořádně zabrat. Velké množství lidí si s těmito náročnými okamžiky neví rady nebo je přímo katastrofálně nezvládá. Jsou i tací, kteří si nevšimnou, že se vlastně kolem nich něco děje. Dalo by se říci, že jde o nedostatek empatie a společenského taktu.

Umění diplomacie se nevztahuje jen na vysokou zahraniční politiku, jak se obvykle lidé domnívají. Diplomacie a sociální schopnosti jsou důležitou součástí lidského života, protože jsme lidé, setkáváme se s dalšími lidmi a musíme s nimi, chtě nechtě tedy kooperovat. Sladit naše nálady a názory s ostatními může být těžké, ale jistě ne nemožné. Vždyť právě sociální schopnosti jsou tím, co činí lidi nejvíce úspěšnými. Vyhlédněte si nějakou známou úspěšnou osobnost, politika, manažera, obchodníka nebo i celebritu. Jak dosáhla svého úspěchu? Na čem vlastně postavila svou kariéru? Mnohdy talent nestačí a to takzvané štěstí na lidi a na příležitosti, je výsledkem tvrdé práce na svých komunikačních a diplomatických schopnostech. Soft skills chcete-li, jsou v moderní době velmi vážené a za jejich osvojení a výuku se draze platí, bohužel nejlépe se je naučíte zase jen praxí a zkušenostmi.

SOFT SKILLS

Soft skills je termín používaný souhrnně pro set vlastností a schopností v mezilidských vztazích. Jedná se o schopnosti komunikace (verbální, neverbální i psaný projev), jednání s lidmi a vyjadřování svých přání a myšlenek (asertivita), pochopení a vcítění se do ostatních (empatie)tolerance a respekt k lidem obecně, uznávání a praktikování morálních a etických zásad, schopnost jít vzorem a motivovat a inspirovat ostatní, například své kolegy v týmu nebo své podřízené. S poslední položkou se váže také schopnost vést tým a organizovat lidi. Soft skills jsou vitální částí úspěchu a životního štěstí. Nedají se měřit a nahmatat. Jsou to důležité, ale těžko uchopitelné střípky naší osobnosti, kterou vidí okolí. Soft skills jsou částečně vrozené a částečně vstřebané z výchovy, rodiny a vzdělání. Formují se spolu s naší osobností a z velké části tedy tvoří chování a vztahy společnosti. Samozřejmě se tyto sociální schopnosti rozvíjejí a prezentují v závislosti na inteligenci a charakteru člověka.

Kde je vzít?!

Někteří lidé mají určitou míru taktu a empatie vrozenou a posílenou výchovou, jsou lidé, kteří se nikdy nic takového učit nemuseli a pomocí pozorování a vnímání svého okolí si schopnosti diplomacie a jednání s lidmi v různých společenských situacích osvojili bez sebemenšího zaváhání. Bohužel objevují se i případy z jiného konce, ti kteří ač se snaží sebevíc prostě společenský cit a takt nemají a není v jejich schopnostech se soft skills naučit.

Důležité pro správné osvojení této sociální inteligence a empatie je především trpělivost s ostatními lidmi a nadhled, snaha pochopit jejich situaci, vžít se do nich a vypěstovat si odstup od záležitostí a emocí svých i cizích. Čím dříve si lidé, nejlépe už v dětském věku uvědomí, že je nutné chovat se k lidem s respektem a trpělivostí, tím dříve začne pozitivní vývoj jejich soft skills. Naštěstí největší část populace spadá do zlatého středu – tedy mezi skupinu lidí, kteří se s určitou mírou snahy o rozvoj a sebevzdělání v soft skills zlepší a jsou schopni si na dostatečné nebo i velmi dobré úrovni osvojit a zažít společenské chování, takt i empatii a vše skloubit do příjemného a přínosného mixu, ze kterého ve správném poměru vznikne umělecké dílo – diplomacie, široká síť kontaktů a společenského povědomí, úspěch v práci i osobním životě a přátelství.

Vrcholkem je spokojené partnerství a příjemný pracovní kolektiv, fungující vztahy se sousedy a přáteli, s rodinou i náhodnými lidmi v tramvaji nebo u pokladny supermarketu. Tam všude se vám nadhled a empatie bohatě vyplatí v podobě vděčného úsměvu vašeho okolí a chápavých pohledů. Vždyť úsměv je přece nakažlivý a nic nestojí.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner