Stres jako podmínka k životu?

Stres je všude kolem nás. Zažíváme jej v práci, doma, při řízení automobilu a v řadě dalších životních situací. U většiny lidí je stres vnímán negativně, a opravdu tomu tak je, pokud působí dlouhodobě a v nadměrné míře. Může nám být ovšem také ku prospěchu?

V širším pojetí smyslu slova STRES se jedná o jednu z podmínek přežití organismu. Jde o způsob, jak se vyrovnat s požadavky situace. H. Selye se domnívá, že bez stresu by život nebyl plnohodnotný, právě učení se reagovat na stres osobnost zoceluje (stavu bez stresu dosáhneme až po smrti).

Pozitivní i negativní forma stresu:

EUSTRES = dobrý stres

Tato forma stresu je pro lidský organismus velice prospěšná, neboť nás motivuje k lepším výsledkům, k tvořivým změnám aktuálně nevyhovujících podmínek. Eustres můžeme zažívat před důležitou pracovní schůzkou, výkonem, důležitou zkouškou či prezentací své osoby či firmy. Díky jeho působení se vám podaří svoji prezentaci zdokonalit a zlepšit svůj první dojem.

DISTRES = negativní stres

Z počátku je tento stav vnímám jako neschopnost vyrovnat se s kladenými nároky a s pocitem, že nad situací ztrácíme kontrolu. Při dlouhodobém působení tohoto faktoru může u jedince dojít k vyvolání psychických nemocí – deprese, stavy úzkosti a nejistoty.

Jak se organismus vyrovnává se stresem?

Vyrovnání se se stresem probíhá ve třech fázích, které zahrnují poplachové i obranné reakce. H. Selye definoval obecný adaptační syndrom (GAS), jehož fáze jsou následující:

  • Fáze poplachová – jedná se o prvotní a krátkodobou fázi, kdy se člověk poprvé dostává do stresové situace. Typickými příznaky pro tuto fázi jsou zrychlený tep a větší potivost.
  • Fáze rezistence – organismus se snaží se stresem vyrovnat a usiluje o dosažení homeostázy.
  • Fáze vyčerpání – poslední fáze při dlouhodobém působení stresu, kdy dochází k celkovému selhání organismu a může dojít také ke smrti.
  • Pokud vás zajímá workshop na toto téma napište nám sekretariat@psychometry.cz

Jak se zbavit stresu?

Ke zmírnění působení stresu či jeho úplné eliminaci můžeme využít tři hlavní strategie:
Strategie zaměřené na problém popisující snahu působit na prostředí a docílit změny. Můžeme se snažit provést změnu na straně zátěže, v čemž nám může pomoci delegování úkolů, které nám stres způsobují, ubrat zátěž, nalézt pozitiva či se smířit s určitou mírou stresu.

Strategie zaměřené na zvládnutí emocí, které se využívají především v těch situacích, kdy je problém neovlivnitelný (úmrtí blízké osoby).

Strategie zaměřené na únik, obranné mechanismy, kterými rozumíme nepřímé či přehnaně hostilní a agresivní reakce, sebeobviňující reakce, projekce, vytěsňování a popírání, intelektualizaci a racionalizaci.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner