Dluhy – Kam mizí moje peníze?

Jan má dobře placenou práci, ale rovněž i dluh rovný zhruba polovině jeho platu. Kompulzivně utrácí, kupuje věci, které ve skutečnosti nepotřebuje. Také proto, že si nedělá záznamy o svých financích, často vypisuje nekryté šeky. Jan by rád získal kontrolu nad svými útratami, ale doposud nebyl schopen se na uzdě udržet sám.

Sára nikdy neutrácí peníze, pouze s výjimkou nezbytné péče o sebe jako například návštěvy u zubaře. Je samostatně výdělečně činná, ale nevydělává dost k pokrytí jejích základních výdajů. Když se dostává do finančně nepříznivých potíží, platí kreditní kartou na dluh. Takovýto dluh jí však vždy dělá velké starosti a nyní se sama cítí bezmocná, aby situaci změnila.

Jan je kompulzivním dlužníkem a Sára má nízký příjem, ale jádro jejich problému je stejné. Podle Jerrolda Mundise, autora knihy How to Get Out of Debt and Live Prosperously (Jak se dostat z dluhů a prosperovat v životě), opakované zadlužování vede k dysfunkčnímu nebo zkreslenému podvědomému přístupu a vnímání o penězích a sobě samotném.

Podle Mundise, některá z těchto zkreslení zahrnují:

 • „Nejsem hoden pěkných věcí nebo životního minima“
 • „Já jsem ten největší! Jdu si koupit to nejlepší a je mi jedno jestli si to mohu dovolit“
 • „Nerozumím penězům. Nejsem dost chytrý na to, abych to zvládnul“
 • „Peníze kazí charakter. Pokud bych byl bohatý, byl bych špatný“
 • „Pokud neutratím dost peněz za rodinu a přátele, nebudou mě mít rádi nebo nebudou vědět, že já mám rád je“
 • „Jsem speciální případ. Systém je proti mě zaujatý“

Pokud se v některém z těchto výroků poznáváte a máte rovněž finanční potíže, je možné, že máte problém kompulzivního utrácení. K tomu abyste byli schopni určit, jestli tomu tak skutečně je, vám poslouží několik varovných znamení, převzatých z dvanáctibodového programu Debtors Anonymous (Anonymní dlužníci).

 1. Nejasnost o vaší finanční situaci. Neznalost zůstatků na účtech, měsíčních výdajů, atd.
 2. Špatné šetřící návyky. Neplánování plateb, daní, odchodu do důchodu nebo jiných předvídatelných problémů, následované pocitem překvapení, když přijdou.
 3. Nutkavé (kompulzivní) nakupování: Neschopnost přenést se přes náhlý impuls „výhodná koupě“.
 4. Problémy s plněním základních finančních závazků.
 5. Život v chaosu kolem peněz, jako například užívání jedné kreditní karty k zaplacení další nebo vypisování nekrytých šeků.
 6. Přepracování nebo finanční podhodnocení; přijímání práce pod úrovní vašich schopností a vzdělání; nefakturování za odpracované hodiny.
 7. Život v nedostatku, upírání si základních potřeb.

Stejně jako u závislosti na alkoholu, je možné se zotavit z neustálého zadlužování se a rovněž se dostat z finančního podhodnocení, s pomocí vhodného důvěryhodného terapeuta nebo životního kouče a programů jako je DA.

S pomocí a podporou Sára a John čelí skutečnosti svých finančních situací, chápou již kořeny svého chování a začínají si uvědomovat postupná zlepšení v jejich finančních situacích. Především se tedy oba cítí lépe, protože už nadále nejsou vydáni na milost kompulzi, kterou nemohou ovládat.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner