Ztráta blízkého, Dušičky a čas vzpomínek

Blíží se svátek Všech svatých, tzv. Dušičky – čas, kdy lidé vzpomínají na své blízké, kteří už tu s námi nejsou. Připomínáme si ztráty a životní situace, které se nevrátí.

Vzpomínáme, zapalujeme svíčky a nosíme věnce a květiny na hroby, jako symbol naší loajality k těm, co už tu s námi být nemohou. Ačkoli si všichni uvědomujeme, že zapálená svíčka nikoho k životu nevrátí a našim blízkým už nepomůže. Zapalujeme ji, abychom se my, pozůstalí, s jejich ztrátou lépe vyrovnali a utěšili své zdrcené blízké. Je to rituál, který slouží více pro živé než pro mrtvé. A je tomu tak dobře.

O smrti se moc nemluví. Není to hezké téma. Smrt je nevyhnutelným zakončením života. Nikdo jí neunikne. Všichni to víme. I přes to, že se nás jednou bude týkat a čeká nás všechny, je těžké se s ní smířit. Je to pro nás něco vzdáleného. U starších osob nebo dlouhodobě nemocných většinou máme určitou dobu na to, se připravit na tuto smutnou událost a v lepším případě i čas se rozloučit. Mnohem hůře se lidé vyrovnávají se ztrátou blízkého pokud k ní dojde nějakou tragickou nenadálou událostí  a v mladém věku.

Tragická ztráta

Asi největší šok je ztráta dítěte nebo rodiče. Pokud během pár vteřin, krutostí osudu ztratíte partnera, přítele, manžela/lku, a otce nebo matku svých dětí, zhroutí se vám svět. Bohužel to je jedna z nejčastějších situací ztráty blízkého.

Za rok 2015 ovdovělo v ČR 25 013 lidí do padesáti let. Pro ně jsou tyto dny na přelomu října a listopadu nejtěžší. První připomínkou toho, co se jim nevrátí. Většina z nich se ocitla v šoku a bez akutní pomoci. V ČR doposud neexistovala žádná organizace, která by poskytla pomoc, psychologickou nebo právní radu v případě takové ztráty a ulehčila pozůstalé rodině. Někdo, kdo by za ně vyřešil všechny nutné a neodkladné záležitosti. V zármutku jsou nejen na ztrátu, ale také na veškeré nezbytné úřední kroky sami a bez informací. To se změnilo v letošním roce, kdy vznikl spolek Zpátky do životaa v návaznosti na něj také Nadační fond VRBA, jež si kladou za cíl vyplnit prázdno, které v oblasti pomoci při ztrátě blízkého panuje. Hlavním cílem NF Vrba založeného Mgr. Petrou Glosr Cvrkalovou je pomoc ovdovělým rodinám s dětmi. V době, kdy si veřejnost alespoň jednou v roce najde okamžik se zastavit a v klidu truchlit nad svými zemřelými, je vhodná doba poskytnout pomocnou ruku. Nadační fond VRBA představuje fungující systém pomoci této znevýhodněné a opomíjené skupině společnosti v otázce finančního a právního poradenství, psychoterapeutických služeb a pomoci v domácnosti.

Je tu tedy, alespoň jeden záchytný bod, který může pozůstalým pomoci. S naším osobním zármutkem a ztrátou ovšem nepomůže nikdo jiný než čas. Běžte tedy zavzpomínat na své blízké, zapalte jim svíci a zastavte se na okamžik. Uvědomte si, jak je život krátký a vzácný a jak snadno o něj můžete přijít. Nebo jak snadno můžete přijít o své blízké. Proto si važte každého okamžiku, milujte své blízké a neztrácejte cenné chvíle hádkami nad malichernostmi.

Hledáte-li pomoc – Nadační fond VRBA

Kontakt: Mgr. Petra Glosr Cvrkalová, předsedkyně Nadačního fondu VRBA

petra.cvrkalová@nadacnifondvrba.cz


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner