Psychologie v praxi – Mladá věda pod velkým tlakem

Psychologie je mladá věda, ve své podstatě vznikla až v 19. století. Očekávání a požadavky jsou ovšem mnohem vyšší než u většiny starších a rozvinutějších oborů. Obecná psychologie přitom nestíhá reagovat na proměny společnosti a jejích potřeb.

Psychologie v praxi?

Psychologie a obchod, jde to dohromady? Jak se dívá psychologie na využít technik v obchodním světě? Většina klinických psychologů je zaměřených především na rozvoj a výzkum. Akademické publikace a prohlubování znalostí v oboru. Psychologové se většinou na vrcholové úrovni nevěnují přímo komerční sféře. V profesních kruzích je to považováno za zradu a zpronevěření se podstatě Hippokratovy přísahy. Psychologové jsou tu od toho, aby pochopili lidskou duši a pomohli ji léčit.

Jenže lidský život se skládá z více otázek a potřeb než jsou jen ty zdravotní a vztahové situace. Jeden z největších problémů přináší lidem v jejich psychickém zdraví také tlak způsobený v pracovním prostředí a otázka materiálního zabezpečení. Pokud se psychologové nevěnují také podnětům z pracoviště nebo například z komerční sféry reklamy a obchodu, které nás obklopují, pak jako vědci sami sebe ochuzují o velkou část důležitých informací a vlivů.

Nový směr

Novým oborem je „pozitivní psychologie“. Tento obor využívá metodu psychoanalýzy, která se zabývá otázkami každodenního života ve vztazích a vlivů našeho okolí, výkonností psychologie a programování lidí. Dalším potenciálně velmi zajímavým oborem je motivační psychologie, která si klade za cíl jak s lidmi mluvit, jak na ně reagovat a jak se chovat k lidem v různých běžných situacích. Cílem je naučit se psychologické poznatky uplatnit do praxe. Použít je ke zlepšení. Jenže výkonných a nadaných psychologů je v praxi málo. Většina talentovaných psychologů se stále zabývá teorií a klinickým prostředí v nemocnicích. Zkoumají choroby a léčbu. Jenže se už nestíhají zabývat tím, jak lze reálně těmto věcem v běžném životě člověka předcházet. Jak si udržet zdraví a vyrovnanost. Stále větší množství lidí přitom hledá cestu, jak se zlepšit, rozvíjet a být spokojenými.

Prevence důležitější než léčba

Způsoby k udržení duševní rovnováhy v dnešním rychlém světě bohatém na moderní technologie a stresující situace může poskytnout jedině psychologie. Těmto negativům doby se bohužel nevyhne nikdo z nás.

Tréninky a koučing jsou zcela jistě situace, kdy kvalitní psychologický základ může oboustranně prospět. Vzájemný přirozený vztah mezi prodejcem a klientem odstraní nátlak a usnadní hladký průběh transakce. Obchod stejně jako psychologie, je o emocích. Má působit na lidské smysly a vyvolat nějakou reakci. Reklamy jsou nejúspěšnější, pokud vyvolají strach nebo radost. To jsou nejlépe zapamatovatelné emoce, strach ovšem není ničím příjemným. Jak tedy vyvolat v klientovi radost? Motivovat jej? Na to vše může přinést odpověď právě psychologie obchodu. Existují způsoby, které jsou příjemné pro obě strany, pro obchodníka i pro kupujícího. Obchod musí být přirozený, plynout z emocí a rozpoložení obou stran. Naučené fráze a nezájem ničí vztahy a oslabuje obchodníka i kupujícího.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner