Etika vs. NEetika

0
90

Na rozdíl od morálky, která je blíže konkrétním pravidlům, se etika snaží najít společné a obecné základy, na nichž morálka stojí. To že mám dělat dobro a vyvarovávat se zla, je zcela jistě etické myšlení, ovšem uvažovat co je dobro a co je již zlo je spíše úkol morálky. Etiku tedy můžeme považovat za jistou disciplínu, díky které hodnotíme, zda je dané jednání / norma morální či nikoli. Etické systémy mají zájem na obecném blahu či spravedlnosti, ovšem tady můžeme narazit na problém, zda většina smí žít na úkor menšiny (společnost na úkor jednotlivce).

Někde jsem četl (tzv. Hédonistická etika), že etický systém je založený na principu, že dobro je slast a zlo je strast. Etika se tak stává jakousi ekonomií slastí a strastí, dává rady, jak prožít co nejslastnější život. NEetika by tedy měla být něco jako návod na život plný strasti? Těžko představit jedince nebo společnost, která by si sama dobrovolně zvolila NEetiku. Rozumně uvažující člověk, který chce maximalizovat slast, bude dávat přednost slasti dlouhotrvající (stav blaženosti) před krátkodobou. Stejně tak je rozumné dodržovat určité zásady jako nezabíjet a nekrást, protože by je někdo mohl porušit v můj neprospěch, a to samozřejmě nechci.

NECHAT ODPOVĚĎ

Prosím, vložte Váš komentář
Prosím, vložte Vaše jméno