Proč někteří vyhledávají extrémní zážitky více než jiní?

Někdo si představuje jako ideální den posezení na zahradě s knížkou nebo návštěvu divadla. Někdo radši zkusí bungee jumping, nebo má jako cíl zdolat nejvyšší hory světa. Čím může být tato odlišnost způsobená?

Některým lidem nevadí klidný život a mají rádi bezpečí. Existují však také lidé s opačnými preferencemi, tito lidé mívají vysokou míru temperamentové vlastnosti – vyhledávání nového (novelty seeking). Podle Hamer a Copeland (2003) se lidé s touto osobnostní charakteristikou vyznačují hledáním nových zážitků, pro které jsou ochotni podstoupit i určité riziko. Tito lidé vyhledávají nové a neobvyklé zážitky, ale i situace a pocity.

Vlastnost vyhledávání nového má několik podob. Jedním z nich je vyhledávání fyzického napětí. Tito lidé mají často rádi extrémní sporty jako je horolezectví, box nebo surfování. Další složkou této vlastnosti je hledání zážitků. Ty se mohou týkat různých oblastí jako je umění, cestování, či kulinářství, ale také oblast sociální. Tito lidé si rozšiřují okruh svých zájmů, přitahuje je novost a neobvyklost, ať už se jedná o místa, aktivity nebo nové lidi, jejichž přítomnost vyhledávají.  Do této dimenze také patří neobvyklé a kreativní myšlení, které lidé s vysokou mírou vyhledávání mohou mít.

Osobnostní charakteristika vyhledávání nového může částečně vysvětlovat, proč někteří lidé zvládají hůře stereotypní situace a život než jiní. Některým vyhovuje předvídatelnost, jistota a to, co již mají vyzkoušené. Některým to naopak nemusí být příjemné a mají tendenci se v takových situacích nudit. To se také může odrážet např. při výběru kariéry. Lidé s vysokou mírou potřeby vyhledávání nového se mohou uplatnit tam, kde jsou časté nové výzvy, nové projekty a dynamické prostředí. Naopak lidé s nízkou potřebou vyhledávání nového se mohou lépe cítit v stabilním  prostředí, v jistém zaměstnání, s předem stanovenými pravidly a postupy.

Neznamená to však, že člověk vždy rád vyhledává nové věci nebo naopak ne. Záleží na každém z aspektů této vlastnosti, to vytváří individuální preference každého člověka. Např. to, že je někdo vášnivým horolezcem nevylučuje, že jinak preferuje poklidný a předvídatelný život.

Zdroj: Hamer, D., & Copeland, P. (2003). Geny a osobnost. Praha: Portál.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner