Jak můžete na první pohled odhalit duševní problémy?

Když přijde osoba k lékaři, nejdůležitější je zjistit aktuální stav pacienta. To platí nejen pro klasickou medicínu, ale také pro psychiatrii. Diagnóza, ke které nakonec psychiatr dojde je kombinací několik částí vyšetření. Hlavním ukazatelem je tzv. “přítomný stav psychický”. Tedy rozpoložení ve kterém pacient je, když se do ordinace dostaví.

Přítomný stav psychický je kompletní popis všech psychických funkcí a projevů, které pacient vykazuje. Z pozorování pacienta a přímého rozhovoru s ním, je psychiatr schopen určit v jakém stavu se dotyčný nachází a jak dále postupovat. Při popisu situace do lékařské zprávy se musí ošetřující odborník věnovat všem kategoriích a zaznačit i nález bez duševní poruchy, tedy stanovit, že je pacient naprosto zdraví po psychické stránce.

Jaké jsou kategorii a jevy, které berou lékaři při vyšetření v úvahu?

 1. Jakým způsobem se dostavil na vyšetření – sám dobrovolně, v doprovodu rodiny, partnera,… nebo například byl přivezen policií
 2. První dojem a vzhled pacienta –  je důležité jak pacient vypadá, jeho zevnějšek je upravený, zanedbaný, nepečuje o sebe, má nějaká fyzická zranění, ošetření,…jizvy atd.
 3. Celkový dojem – psychomotorika a tempo pohybu (držení těla, gesta, chůze, mimika, podání ruky,…)
 4. Řeč – plynulost, intenzita, rychlost, srozumitelnost, forma i obsah jsou důležité
 5. Vědomí pacienta – kvantitativní i kvalitativní aspekty vědomí
 6. Orientace – ve všech směrech (místo, čas, prostor, osoby kolem….)
 7. Emoce – emoční prožitek z vyšetření, vliv okolí a na okolí, tělesné reakce doprovázející emoce, reakce přijatelné situaci, pozornost na náladu i afekt
 8. Vnímání – kvalita i kvantita vnímání, možné poruchové jednání například halucinace, iluze, …zmatenost
 9. Myšlení – především obsah myšlenek (halucinace, iluze, sebevražedné sklony, vtíravé nebo obsedantní myšlenky, forma myšlení – plynulost, návaznost, logika, rychlost
 10. Soustředění a pozornost pacienta – udržení nebo kolísání pozornosti
 11. Paměť – krátkodobá i dlouhodobá, otázky na ni a snaha zjistit jejich funkci
 12. Intelekt – orientačně na úrovni slovní zásoby, vyjadřování, znalostmi a rychlostí reakce
 13. Náhled na nemoc – vlastní názory pacienta na nemoc a na sebe sama

U psychiatrického vyšetření přítomného stavu psychického je velmi důležité zaznamenat si přesné datum i čas, v některých případech poruch se mohou odpovědi a reakce pacienta velmi rychle výrazně změnit a je nutné mít podklady pro další postup.

Tak jako lékaři i lidé velmi často posuzují své okolí podle několik výše uvedených kategorií. Minimálně svého potenciálního partnera na rande nebo svého budoucího zaměstnance při pohovoru se snažíte, co nejlépe poznat skrze věci nevyřčené přímo.  K tomu vám může zaměření se na tyto výše zmíněné kategorie pomoci i v běžném životě, na to abyste poznali, zda někdo na první pohled trpí vážnější psychickou poruchou.

A pokud půjdete někdy na odborné vyšetření ať už kvůli pracovní pozici nebo z důvodu zdravotních nedostatků, myslete na to, že první dojem je skutečně důležitý.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner