Jak sdělit nepříjemnou informaci?

Radostné zprávy se vždy sdělují snáze – doprovází je obvykle spousta pozitivních emocí, jak už na naší straně – na straně posla dobrých zpráv, tak na straně toho, komu je sdělujeme. Ovšem i špatné zprávy musíme být schopni dát protějšku najevo tak, aby jim porozuměl a mohl si z nich vše potřebné odnést. Situace, kde nás to může potkat, jsou různé – sdělujeme nepříznivou okolnost nebo nespokojenost s chováním druhého člověka. V každém případě, ať už je důvod nepříjemného sdělení jakýkoli, berme ohled na náš komunikační protějšek.

Konstruktivní zpětná vazba

Pro každou zpětnou vazbu platí, že musí být sdělována nejen asertivně, ale hlavně konstruktivně. Nemůžeme se při ní unést svými afekty a sdělit člověku jen izolovanou negativní informaci. Je naopak třeba vycházet z toho, že někdy náš komunikační protějšek kromě schopnosti, ve které nevyniká, disponuje paletou dalších, které určitě nemůžeme nechat bez povšimnutí. Proto bychom měli během zpětné vazby myslet na zasazení negativní informace mezi tyto další pozitivní. Klíčem k úspěšné zpětné vazbě je zdrženlivost v interpretaci – popisujeme, co se člověku daří, a co ne, ale už neodvozujeme, jestli je to jeho charakterem nebo něčím jiným. Pokud nám příčinu protějšek sám neobjasní, můžeme si ji pouze domýšlet.

Technika UUUZ

Někdy se stane, že nás něčí chování rozhodí – nebo dokonce rozčílí. Těmito situacemi může být např. kolegovo soustavné pozdní chození na smluvené schůzky nebo hovor dvou kolegyň během naší prezentace. Technika UUUZ sestává z následujících kroků:

  • U – uchopit/uvědomit si
  • U – uznat
  • U – uvést alternativu
  • Z – znovu začít

Na výše zmíněném příkladu pozdního příchodu by to vypadalo tedy takto:

U: Během tohoto týdne jsi zatím ani jednou nedorazil na naši schůzku včas, dnešek nevyjímaje.

U: Chápu, že může být obtížné se sem ve špičce dostat a s parkovacími místy je situace také složitá.

U: Můžeme se dnes ale domluvit na tom, jak by se to dalo vyřešit, abys už zítra mohl dorazit včas?

Z: Nyní musíme vyčkat do druhého dne, abychom zjistili, jestli se situace zlepší.

Forma sdělení

Ať už se jedná o sebesložitější téma, snažme se je svému protějšku vyjádřit osobně. Jednak mu tím prokazujeme dostatek úcty a slušnosti k jeho osobě, jednak můžeme rovnou reagovat na jeho chování. Snažme se také nepříjemné sdělení sdělovat co nejdříve, aby nedošlo k situaci, kdy náš protějšek informaci získá z jiného, možná dost zkresleného zdroje. A hlavně – i když máme v konverzaci za cíl sdělit nepříjemnou věc, neznamená to, že jsme nepřátelé. Naopak se snažme našemu komunikačnímu protějšku celou situaci usnadnit. Máte-li tu možnost, nebojte se nabídnout i vlastní pomoc. Prokážete tím respekt nejenom našemu protějšku. Ale zajistíte se i jeho respekt k sobě.  


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner