Jak zůstat psychologicky stabilní v době koronavirové

Pandemie koronaviru v mnoha lidech vyvolává nepříjemné psychické stavy. Hlavně v podobě pocitů úzkosti, frustrace a stresu. Někteří lidé také mohou pociťovat agresi, bezmoc nebo osamělost. Ocitáme se koneckonců v situaci, kterou ještě nikdo z nás v životě nezažil. Ačkoli je teď prioritou pro většinu z nás vyhnout se nákaze, je dobré nemyslet pouze na zdraví fyzické, ale i na zdraví duševní. Sice se to už může zdát jako otřepaná fráze, přece jen je ale třeba připomenout, že psychika výrazně ovlivňuje i náš fyzický stav a mnohdy může výrazně přispět při odolnosti i samotném léčení se z nemoci.

Mnozí z nás teď zažívají okamžiky, kdy řada našich potřeb není naplňována v takové míře, jak bychom očekávali, a jak by to bylo žádané. Nebezpečí v podobě nákazy koneckonců ovlivňuje i základní lidskou potřebu jistoty a bezpečí. Vlivem karantény se omezují mezilidské vztahy, tedy další důležitá potřeba sounáležitosti. Zdánlivě by se dalo říct, že člověk se v těchto obdobích stahuje do nižších vývojových stupňů. To ale není tak úplně pravdou. Jsou lidé, kteří dokážou i přes neuspokojení potřeb nižších dosáhnout potřeb vyšších. I v této době jsou možnosti, jak se realizovat (což je mimochodem jedna z nejvyšších potřeb). Např. při pomoci druhým lidem, či využitím volného času k rozvoji nějakého svého koníčku.

Lidem obvykle při překonávání nejasných a krizových situací pomáhá, mají-li o problematice dostatek informací a cítí se, že mají nad okolnostmi kontrolu. I teď, v časech pandemie, ačkoliv nedokážeme ovlivnit, jak dlouho bude trvat, můžeme sebe sama zkompetentnit například dodržováním karantény, pomocí ohroženým skupinám nebo šitím a distribucí roušek, či dalších ochranných pomůcek. Karanténa nejsou mimořádné prázdniny, podléhá určitému řádu, a aby se nám podařilo jej udržet, je vhodné stanovit si každý den harmonogram činností, které budeme dělat. Umožní nám to vnímat situaci strukturovaněji a jasněji. Snažíte-li se přijít na to, co Vy sami proti šíření nákazy můžete udělat, můžete se více dozvědět například od iniciativy STOP COVID, která funguje pod záštitou Ministerstva zdravotnictví

Je také dokázáno, že informace o problematice zmírňují úzkost a negativní postoje. Netýká se to jen koronaviru. Naopak je to všeobecně dokázaný fakt. Pro zmírnění nejistoty se tedy doporučuje sledovat relevantní informace o nemoci, jejích symptomech, způsobu šíření i o místech, která nabízejí pomoc. Aktuální informace v České republice poskytuje linka 1212, stránky Ministerstva zdravotnictví a světové zdravotnické organizace WHO. Ovšem ta také vydává varování, aby se lidé zase nenechali informacemi převálcovat. Ideální je, si párkrát během dne ověřit informace z relevantních zdrojů, a není-li to nutné, více zprávy nesledovat.

To, co je v poslední době relevantní jsou také mezilidské vztahy. Řada z nás zůstala „uvězněna“ ve svých domovech jen s rodinou nebo partnerem. Možná jste se již přistihli, že cítíte něco jako ponorkovou nemoc. Avšak právě toto období může sloužit jako výzva k zapracování na svých vztazích, na ohleduplnosti a solidaritě s druhými. Mluvme o svých aktuálních pocitech a sdílejme je s ostatními. Zaměřme se na přítomnost a aktuální situaci. Je možné, že řada z Vás si v tuto chvíli uvědomí věci, které ve vztazích s druhými lidmi zanedbávala. I přesto neotevírejme staré křivdy, ale zkuste se zamyslet nad tím, že jste tu v tuto chvíli jeden pro druhého a snažte se touto myšlenkou řídit.

Budete-li i přesto cítit, že „je toho na Vás moc“, pocity úzkosti jsou nad Vaše síly a potřebujete něčí odbornou pomoc, nebojte se ji vyhledat. Je pravda, že v těchto dnech nebude možné sjednat osobní setkání s psychologem nebo psychiatrem, avšak většina služeb funguje online, či po telefonu. Speciálně ovšem byly zřízeny i linky zaměřující se přímo na psychickou pomoc v souvislosti s koronavirem, jako například prevcentrum.cz nebo delamcomuzu.cz.

banner