Jiří Halousek z IReSoft – Jak být v roli majitele firmy přirozeně šťastný a spokojený

banner  essential webinars

Tento podcast se zabývá tématem, jak být v roli majitele firmy přirozeně šťastný a spokojený, jak umět naplňovat své role a tím žít svůj sen. Hostem Petra Pachera je Jiří Halousek, majitel a výkonný ředitel firmy IReSoft, kterému se podařilo zavést zdravé a správné fungování firmy a vypráví nejen o transformaci, kterou sám prošel, ale i o tom, jak se mu úspěšně podařilo změnit uvažování celé firmy. Ve vzduchu tohoto inspirativního podcastu visí otázka, zda je skutečně nutné čekat na nějaký silný a mnohdy negativní externí impuls k tomu, aby člověk přehodnotil své vnímání světa a započal svou vlastní transformaci.

00:21 – Představení hosta
02:30 – Kým byl Jiří Halousek a firma IResoft před úspěšnou transformací – má být majitel centrálním mozkem firmy?
05:43 – Co jej donutilo vyjít ze své komfortní zóny? Může brzdit růst firmy sám majitel? Rozdíl úhlu pohledu „já a můj IResoft“ vs. „my a já, který je tu pro vás“
07:35 – Na co Halousek narazil při začátcích transformační změny?  Jak probíhalo přenesení nového pohledu do firmy a jak bylo přijato?
10:02 – Šéf jako kouč. Může to fungovat?
12:40 – Jak probíhal proces celé změny a jaké kroky k postupné transformaci vedly?
15:05 – Jakou roli hrála v této radikální firemní transformaci Univerzita aplikovaného managementu?
20:33 – Shrnutí, co se pan Halousek během transformace naučil
23:15 – Poselství Jiřího Halouska na závěr
26:27 – Přání Petra Pachera posluchačům

O čem je studium MBA?

Studium MBA Vám pomůže rozvíjet Vaši schopnost efektivně vést lidi i sebe sama k vysněnému cíli. Aby bylo pro vás studium MBA maximálně efektivní, je nutné, abyste měli svěřený tým, na kterém budete v průběhu studia aplikovat poznatky z výuky. Smyslem tohoto studijního programu není učit se suchou teorii, která je odtržena od reálného světa. Naopak, studium MBA si zakládá na udržení množství probírané teorie na minimum a většinu svého času a energie tak dáváte do praktického cvičení, které jediné Vám přinese skutečné výsledky a pokrok.

Předchozí článekKomunikace bez předsudků?
Další článekJiří Zíka #9 | Knížka o dianetice
Studoval jsem všeobecné lékařství, které mě následně přivedlo ke studiu psychologie, práva a managementu. Výkonnostní psychologii používám mnohem raději než klinické přístupy. Kompiloval jsem řadu psychodiagnostických metod, kterými prošlo několik stovek tisíc osob. Se svým týmem se věnuji zejména aplikaci psychologie a zdravého selského rozumu v organizacích tak, aby se jejich představitelé naučili z kompetencí vše, co potřebují pro naplnění jejich profesní i osobní cesty. Smysl života vidím ve „vzdělávání lidí pomocí výcviku, kterým si zafixují nové znalosti a dovednosti tak, aby je používaly v praxi a přinášely jim žádoucí výsledky“.