Jiří Zíka #9 | Knížka o dianetice

Slyšeli jste někdy o pojmu dianetika? Pokud ne, jen krátké poučení. Dianetika se zabývá tématem metafyziky, silou myšlenky a jejími dopady nejen na lidské tělo, jakož i využití tohoto jevu k léčení. Z počátku byla odmítána, bavíme se o padesátých letech minulého století, avšak v poslední době je čím dál více brána na milost. Jistě to nebude šálek kávy všech, kteří s dianetikou přijdou do styku. Ti, které toto téma zajímá, si mohou zjistit více informací k naplnění jejich zvědavosti. Kniha o této tématice se do knihovny pana Zíka dostala velkou oklikou. Poslechněme si příběh její cesty.

Jiří Zíka pracuje jako psycholog již téměř 30 let. Své zkušenosti sbíral na různých klinikách a pracovištích. Od malička ho zajímalo téma hypnózy. Tento zájem byl prvotním impulsem pro studium psychologie, uplatňoval ji při práci s pacienty na klinikách, které prošel. Momentálně má svou vlastní praxi a tématu hypnózy se tak může věnovat naplno.

banner