Jiří Marek, profesor a praktik | Aplikovaná psychologie v prostředí výrobních firem

Hostem je pan profesor Jiří Marek z Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně, který působí jednak na akademické půdě a pak také jako praktik ve strojírenských a výrobních podnicích. Na Univerzitě aplikovaného managementu vystudoval doktorát z aplikované psychologie. Téma tohoto rozhovoru je, jakou roli hraje aplikovaná psychologie v prostředí výrobních firem.

Bylo probíráno, jak roste význam vzdělávání, a to nejen v technických oblastech, ale právě i v těch psychologických. Řada lidí ve firmách řeší pouze technické problémy a když lidský faktor pochybí, přichází trest a ztráta motivace. Poslechněte si inspirativní rozhovor o vzdělávání zaměstnanců, o tom, co všechno má vliv na rozhodovací proces lidí a o nadcházející průmyslové revoluci, která bude mít vliv na pracovní role, jak je doposud známe.

Časová osa

0:50 – Představení hosta
2:50 – Jak vlastně funguje aplikovaná psychologie v prostředí výrobních firem?
7:05 – Jak implementovat psychologii do strojírenských firem
8:54 – Jak vzdělání a vědomosti ovlivňují naše rozhodování
13:10 – Zkoumání psychologických aspektů při rozhodování zákazníků  
17:38 – Selský rozum jako recept na každý problém
20:08 – Kde jsou lidi, tam jsou problémy – co s tím?
21:40 – Industry 4.0 – význam vzdělávání a rozvoje lidí
22:40 – Hrozba další průmyslové revoluce – kdo přijde o práci?
26:10 – Máme ještě čas připravit sebe a své lidi na příští průmyslovou revoluci?
27:40 – Vzkaz pana profesora na závěr


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner