Jak bravurně vládnout řečí aneb jednoduché klíče k efektivní komunikaci

0
87

Každý komunikuje se svým okolím nějakým způsobem, jeden komunikuje tak, druhý onak, ale jen velmi málo lidí si osvojilo dovednost skutečně efektivní komunikace. Selhání v komunikaci se vyskytují příliš často a obvykle vedou k široké škále sociálních problémů, od raněných pocitů a zlosti až k rozvodům nebo dokonce k násilí.

Komunikace je proces, který slouží jak k vyjádření myšlenek, tak i pro jejich přijímání.  Neschopnost efektivně komunikovat může být způsobena problémem na jednom nebo obou koncích tohoto procesu.

Prvním pilířem efektivní komunikace je správné vyjádření myšlenek.Toho lze dosáhnout dodržením několika důležitých zásad:

  • Ujistěte se, že osoba, s níž si přejete komunikovat, vám věnuje pozornost, a to tak že navážete a budete udržovat oční kontakt.
  • Pokuste se o to, aby vaše sdělení byla jasná, čitelná a v souladu s vaší mimikou, gesty a postojem těla. Zabraňte rozporu mezi verbální a neverbální dimenzí komunikace, který by na protistranu působil matoucím dojmem.

Aby to, co říkáte, bylo v souladu s tím, jak působíte, ujistěte se, že tón a hlasitost korespondují s obsahem vašeho sdělení: pokud jste potěšeni, tvařte se šťastně a nechte ve vašem hlase zaznít radost; pokud jste naštvaní, pak by se vaší tváře měl zhostit rozčilený výraz a také váš hlas by měl znít rozzlobeně (vyvarujte se však křiku a řevu!).

  • Říkejte, co si myslíte, a myslete si, co říkáte. Buďte přímí a upřímní; nechoďte zbytečně kolem horké kaše a nehrajte hry.
  • Požádejte o zpětnou vazbu, abyste měli jistotu, že to, co jste řekli, bylo pochopeno přesně a správně.

Druhým pilířem efektivní komunikace je naslouchání. Jak tedy správně naslouchat druhým:

  • Buďte natočení k tomu, kdo k vám mluví, a udržujte s ním oční kontakt.
  • Přikyvujte, usmívejte se nebo občas souhlasně broukněte nebo nějakým podobným způsobem projevte dotyčnému, že mu plně věnujete pozornost.
  • Počkejte, až osoba k vám hovořící dokončí myšlenku. Neskákejte nikomu do řeči a nechte jej bez přerušení vyjádřit své vlastní nápady.
  • Pokud si nejste jisti, že správně rozumíte, nebojte se klást otázky a požadovat vysvětlení.
  • Zopakujte vlastními slovy, co jste slyšeli, aby si druhá strana mohla být jista, že jste ji správně pochopili.

Dodržováním těchto jednoduchých zásad můžete dovést své komunikační dovednosti k dokonalosti, posunout porozumění ve vztazích na mnohem vyšší úroveň a zvýšit kvalitu vašeho života.

Zajímá Vás více:

Pozvánka na seriálový workshop⇒

NECHAT ODPOVĚĎ

Prosím, vložte Váš komentář
Prosím, vložte Vaše jméno
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.