Jak bravurně vládnout řečí aneb jednoduché klíče k efektivní komunikaci

Každý komunikuje se svým okolím nějakým způsobem, jeden komunikuje tak, druhý onak, ale jen velmi málo lidí si osvojilo dovednost skutečně efektivní komunikace. Selhání v komunikaci se vyskytují příliš často a obvykle vedou k široké škále sociálních problémů, od raněných pocitů a zlosti až k rozvodům nebo dokonce k násilí.

Komunikace je proces, který slouží jak k vyjádření myšlenek, tak i pro jejich přijímání.  Neschopnost efektivně komunikovat může být způsobena problémem na jednom nebo obou koncích tohoto procesu.

Prvním pilířem efektivní komunikace je správné vyjádření myšlenek.Toho lze dosáhnout dodržením několika důležitých zásad:

  • Ujistěte se, že osoba, s níž si přejete komunikovat, vám věnuje pozornost, a to tak že navážete a budete udržovat oční kontakt.
  • Pokuste se o to, aby vaše sdělení byla jasná, čitelná a v souladu s vaší mimikou, gesty a postojem těla. Zabraňte rozporu mezi verbální a neverbální dimenzí komunikace, který by na protistranu působil matoucím dojmem.

Aby to, co říkáte, bylo v souladu s tím, jak působíte, ujistěte se, že tón a hlasitost korespondují s obsahem vašeho sdělení: pokud jste potěšeni, tvařte se šťastně a nechte ve vašem hlase zaznít radost; pokud jste naštvaní, pak by se vaší tváře měl zhostit rozčilený výraz a také váš hlas by měl znít rozzlobeně (vyvarujte se však křiku a řevu!).

  • Říkejte, co si myslíte, a myslete si, co říkáte. Buďte přímí a upřímní; nechoďte zbytečně kolem horké kaše a nehrajte hry.
  • Požádejte o zpětnou vazbu, abyste měli jistotu, že to, co jste řekli, bylo pochopeno přesně a správně.

Druhým pilířem efektivní komunikace je naslouchání. Jak tedy správně naslouchat druhým:

  • Buďte natočení k tomu, kdo k vám mluví, a udržujte s ním oční kontakt.
  • Přikyvujte, usmívejte se nebo občas souhlasně broukněte nebo nějakým podobným způsobem projevte dotyčnému, že mu plně věnujete pozornost.
  • Počkejte, až osoba k vám hovořící dokončí myšlenku. Neskákejte nikomu do řeči a nechte jej bez přerušení vyjádřit své vlastní nápady.
  • Pokud si nejste jisti, že správně rozumíte, nebojte se klást otázky a požadovat vysvětlení.
  • Zopakujte vlastními slovy, co jste slyšeli, aby si druhá strana mohla být jista, že jste ji správně pochopili.

Dodržováním těchto jednoduchých zásad můžete dovést své komunikační dovednosti k dokonalosti, posunout porozumění ve vztazích na mnohem vyšší úroveň a zvýšit kvalitu vašeho života.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner
Předchozí článekSpolečnost
Další článekNezraňujte se slovy aneb 10 kroků k efektivní párové komunikaci
Díky svým životním zkušenostem jsem objevila zájem o psychologii a poznávání lidí do hloubky. Jsem velmi nadšená z možnosti, která se mi naskytla, tedy pracovat přímo ve firmě, která se psychologií a porozumění lidem zabývá. Díky každodenní komunikaci s lidmi se učím nahlížet na věci i z jiného úhlu než jen mojí subjektivní optikou, zajímá mne náhled a názory ostatních a je obohacující být v kontaktu s lidmi, kteří mají vlastní názory a přístup k životu.