Komunikační styly s diplomacií

Komunikace nás provází každodenním životem. Informace sdílíme se svým partnerem či partnerkou, se svými nadřízenými i podřízenými, rodinou, přáteli, klienty… Zkrátka bez komunikace není možné se obejít. Jak ovšem efektivně komunikovat, když muži i ženy používají rozdílné formy komunikace? Dorozumět se s opačným pohlavím pak vyžaduje pořádnou dávku diplomacie a umu!

Mezilidská komunikace byla, je a bude vždy otázkou porozumění, ochoty vyslechnout druhého a schopnosti správně využívat emoce. To platí především v komunikaci s partnerem.

Diplomacií v komunikaci můžeme chápat správně zvolený komunikační styl, vhodně použité emoce, intonaci hlasu, nebo i prostředí sdělení. Jedná se o způsob, kterým danou informaci sdělujete.

Základní komunikační styly

Při komunikaci využíváme dvě roviny:
  • Racionální (konkrétní informace, které chceme předat; věcná rovina)
  • Emoční (jakou formou tuto informaci předáme; prožitková rovina)

Pro efektivní komunikaci je vhodné vždy využít obě roviny, ve správném poměru.

I negativní informaci: „Nemám čas, nezvládnu to udělat“ můžete svému komunikačnímu partnerovi sdělit různými způsoby. Formu sdělení nejvíce ovlivní intonace hlasu, vložené emoce a neverbální komunikace (mimika, postoj, gestikulace).

KONVENČNÍ STYL

Tento styl využíváme u pozdravů, seznamování, lichotek nebo poklon. Více než kde jinde zde hrají roli emoce. Jde především o to, že v průběhu konverzace, která by právě po tomto konvenčním stylu nastala, se Vaše emoce automaticky upraví podle toho, jaký je následný obsah diskuze.

KONVERZAČNÍ STYL

Funkcí stylu je výměna informací, názorů, sebeprosazení, pobavit či použít sounáležitost. Citové projevy jsou pozitivní. Jedná se o konverzaci při jídle, diskuzi či společenské zábavě.

OPERATIVNÍ STYL

Jeho funkce je zvládání životního prostoru, získávání, eventuálně udržení kontroly nad lidmi a uspokojování běžných potřeb. Citové projevy jsou neutrální. Zde se uplatňuje vztahová asymetrie, někdo je „nad“ a druhý „pod“, je to jasné a účelné vymezení rolí. Při probíhajícím operativním stylu se vyměňují jasná a stručná sdělení. Hlavním znakem je oboustranná korektnost, zdvořilost, přičemž emoční projevy jsou umírněné a formální.

Při tomto stylu je nutné mít (více než kde jinde) na paměti, že bychom jej měli využít jen ve chvílích, kdy je opravdu nezbytně nutný. Při delegování úkolů, vedení porady, apod. Vždy by ovšem měl následovat přechod do komunikační roviny s pozitivní emocí! Přílišná formálnost snižuje emotivitu a ničí porozumění.

Využívejte diplomacii. Při jednání s referenty na úřadech, s lékaři či byrokratickými úředníky… Budete překvapeni průběhem komunikace nebo třeba rychlostí vyřízení vaší žádosti!


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner