Řeč těla při namlouvání napříč kulturami

Rituály namlouvání se mění v závislosti na vývoji společnosti. Jejich úspěch souvisí se schopností nejen signály namlouvání správně vysílat, ale také přijímat. Zatímco někdy vysílíme tyto signály vědomě s cílem vzbudit u druhého zájem o naši osobu, jindy se tak děje zcela nevědomky. Učíme se těmto gestům a signálům, či jsou do jisté míry vrozené?

Albert Edward Scheflen (americký odborník na lidskou komunikaci, řeč těla a teritoriální chování) tvrdil, že člověk si nemusí být zcela vědom psychických změn, které se u člověka projeví v závislosti na setkání se s osobou opačného pohlaví.

Při vstupu do společnosti opačného pohlaví se zvyšuje váš svalový tonus, napíná se obličej, vypnete tělo a hruď, zatáhnete břicho, napřímíte se a působíte celkově mladistvějším dojmem.“

Ke sledování tohoto jevu nepotřebujeme ani laboratorní podmínky. Sledujte tyto projevy na sobě i na ostatních, například na pláži či večer v baru. Jakmile muž se ženou naváží oční kontakt, dojde k samovolné proměně. Ve chvíli kdy se minou se jejich postoj vrátí do původního.

Sexuální signály napříč kulturami

Signály vysílající ženami po celém světě, aby se staly objektem mužovy touhy, se v jednotlivých částech světa liší. Těmito signály se nesnaží vzbudit zájem nejen o ni samotnou, ale také o touhu uzavřít sňatek či zplodit potomky.

Důvodem rozdílů v „signalizaci“ je odlišnost tradic a náboženství. V dnešním světě se lidé zájem o druhou osobu snaží skrýt pod různá gesta a signály, které mohou „rituál namlouvání“ zkomplikovat.

Snad jen poslední přírodní národy jsou ještě schopny vydávat přímé sexuální signály – jsem zdravá, přitažlivá a připravena se vdávat.

VLASY

Ve většině kultur jsou za obecně ženský účes považovány dlouhé a upravené vlasy. Přestože některým ženám krátké vlasy přidávají na přitažlivosti a atraktivitě, je tato délka vlasů považována za spíše za mužský. Vlasy ovšem všude na světě nemohou ženy využívat jako svoji zbraň při flirtování či námluvách. Některé kultury přikazují ženám vlasy zakrývat, jinde je smí ukazovat jen při náboženských obřadech.

OČI

Na Středním východě a v dalších arabských zemích, kde si ženy musí zahalovat nejen vlasy, ale také celé své tělo, jsou oči velice mocným nástrojem. Horký pohled těchto žen tak může působit velice sexy a zvýšit zájem u mužů.

Většina žen pak pro zdůraznění tohoto magického signálu využívá vhodného líčení, které zdůrazňuje krásu a přitažlivost.

RTY

Ženy mají od přírody větší rty než muži a při vzrušení se jim ještě zvětšují. Ženy západního světa si nechávají často plastickou chirurgií upravit svoje rty tak, aby se staly přitažlivější.

(článek je inspirován a napsán dle časopisu Psychologie dnes, Autor: Lucie Hanzlíková Hrdličková | Datum: 31.5.2016 | Vydání: 6/2016. Zdroj: http://portal.cz/casopisy/pd/ukazky/halo-tady-jsem-a-mam-zajem/58020/)


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner