Komunikativnost

Výzva číslo 4: Komunikace. Nejzásadnější kompetence lidí v organizaci

Lidé s rozvinutou kompetencí komunikace jsou pro každou organizaci zásadní. Kvalitní komunikace je totiž základem pro efektivní řešení problémů, předávání informací a plnění úkolů. Proto je komunikace také 4. výzvou knihy Career book Institutu aplikované psychologie. Jaké úrovně kompetence komunikace rozeznáváme a jak je poznat a rozvíjet vysvětluje vedoucí Institutu Michaela Píšková.

Časová osa

0:00 – Představení hosta, škála kompetence komunikace
4:30 – Jak se projevuje nedostatečná kompetence komunikace a co sní
7:35 – Málo rozvinutá úroveň – jaké problémy přináší a jak se projevuje
14:30 – Rozvinutá úroveň – ideální úroveň pro organizaci
17:00 – „Model v roli“ – špičková úroveň kompetence
19:50 – „Přerozvinutá úroveň“
22:00 – Jak rozvíjet kompetenci komunikace
24:50 – Komunikační trénink Institutu aplikované psychologie


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner
Předchozí článekObchodní přístup
Další článekAngažovanost a zodpovědnost
Studoval jsem všeobecné lékařství, které mě následně přivedlo ke studiu psychologie, práva a managementu. Výkonnostní psychologii používám mnohem raději než klinické přístupy. Kompiloval jsem řadu psychodiagnostických metod, kterými prošlo několik stovek tisíc osob. Se svým týmem se věnuji zejména aplikaci psychologie a zdravého selského rozumu v organizacích tak, aby se jejich představitelé naučili z kompetencí vše, co potřebují pro naplnění jejich profesní i osobní cesty. Smysl života vidím ve „vzdělávání lidí pomocí výcviku, kterým si zafixují nové znalosti a dovednosti tak, aby je používaly v praxi a přinášely jim žádoucí výsledky“.