Libor Mattuš o tréninku mozku a programu Mental Wiring

O tom, jak důležité je trénovat náš mozek, jsme si dnes povídali s Liborem Mattušem, certifikovaným neurojazykovým koučem a lektorem čínštiny. Je alarmující, jak málo se v době, kdy se čím dál víc rozšiřuje výskyt neurodegenerativních onemocnění, věnujeme právě tomuto životně důležitému orgánu. Mozek je ale třeba cvičit nejen v rámci prevence, ale také pokud chceme zlepšit svou paměť nebo umocnit kreativitu. Proto vyvinul Libor Mattuš metodu Mental Wiring, která využívá asociaci pomocí čínských znaků. Na webu University of Applied Management se o kurzu dozvíte více, případně se můžete rovnou přihlásit.

0:00 – Představení hosta a tématu

1:58 – Jak vznikl Mental Wiring

5:04 – Asociace a čínské znaky

12:03 – Trénink mozku jako prevence jeho přetížení

16:50 – Jak je důležité naslouchat sami sobě

23:00 – Mozek jako vrcholový sportovec v naší hlavě

Předchozí článek4 tipy pro zlepšení koncentrace
Další článekKouzlo vizualizace
Petr Pacher
Studoval jsem všeobecné lékařství, které mě následně přivedlo ke studiu psychologie, práva a managementu. Výkonnostní psychologii používám mnohem raději než klinické přístupy. Kompiloval jsem řadu psychodiagnostických metod, kterými prošlo několik stovek tisíc osob. Se svým týmem se věnuji zejména aplikaci psychologie a zdravého selského rozumu v organizacích tak, aby se jejich představitelé naučili z kompetencí vše, co potřebují pro naplnění jejich profesní i osobní cesty. Smysl života vidím ve „vzdělávání lidí pomocí výcviku, kterým si zafixují nové znalosti a dovednosti tak, aby je používaly v praxi a přinášely jim žádoucí výsledky“.