Milada Alexandrou o podnikání na Kypru a přínosech studia

S Miladou Alexandrou jsme si v nejnovějším podcastu povídali o tom, jak jí vyhazov v práci otevřel dveře k vlastnímu podnikání, o podnikání ve sféře soukromého zdravotnictví na Kypru, o rozdílnosti v kultuře, přístupu ke vzdělání i o nových možnostech, které jí přineslo studium zpátky ve střední Evropě.

0:50 Představení hosta – z Kypru na Univerzitu aplikovaného managementu
10:58 Jak může vyhazov z práce nastartovat úspěšné podnikání
14:04 Plány do budoucna
17:25 Jak je důležité předávat své vědomosti dále a vycvičit si své lidi
18:40 Lékaři léčí, zdravotní sestry uzdravují – význam empatie při práci s klientem
22:51 Zhodnocení doby před studiem a nyní
26:00 Důležitost komunikace a tvorby vztahů s klienty
27:20 Jak získat do týmu ty nejlepší – vše stojí a padá na lidech
34:17 Doporučení všem podnikatelům
43:00 Poselství na závěr

Předchozí článekRozhodování – lidské dilema i dar
Další článekUmění slovní sebeobrany
Studoval jsem všeobecné lékařství, které mě následně přivedlo ke studiu psychologie, práva a managementu. Výkonnostní psychologii používám mnohem raději než klinické přístupy. Kompiloval jsem řadu psychodiagnostických metod, kterými prošlo několik stovek tisíc osob. Se svým týmem se věnuji zejména aplikaci psychologie a zdravého selského rozumu v organizacích tak, aby se jejich představitelé naučili z kompetencí vše, co potřebují pro naplnění jejich profesní i osobní cesty. Smysl života vidím ve „vzdělávání lidí pomocí výcviku, kterým si zafixují nové znalosti a dovednosti tak, aby je používaly v praxi a přinášely jim žádoucí výsledky“.