Mluv se mnou a já ti povím, jaký jsi aneb komunikace a osobnost

Každý člověk je jiný a jinak se i vyjadřuje. Při pohledu kolem sebe vidíme lidi, kteří jsou hluční, tiší, překotně gestikulují, či působí až strnule nebo bázlivě. Máme zkušenosti s lidmi, kteří se s námi raději sejdou, i s lidmi, kteří pokud nejsou přinuceni vnější okolností, budou takřka cokoli vyřizovat prostřednictví telefonu nebo e-mailu. Možná se nad tím už ani nepozastavujete a snažíte se tyto lidi akceptovat, protože si řeknete: „Jsou prostě takoví a každý z nás je něčím specifický“.  Na druhou stranu, jací tito lidé opravdu jsou? Co nám způsob komunikace říká o jejich osobnosti?

Velká pětka v psychologii

V současné době psychologové uvažují nad tím, že by se osobnost člověka mohla skládat z pěti základních rysů – takzvaný pětifaktorový model osobnosti. Jedná se o extraverzi, neuroticismus, přívětivost, otevřenost vůči zkušenosti a svědomitost. Každý z těchto rysů mají různí lidé rozvinutý v různé míře. Tudíž nemůžeme říci, že na jedné straně tu máme extroverty vyhledávající společnost ostatních a na druhé samotářské introverty, lidi psychicky stabilní nebo naopak labilní neurotiky, osoby přívětivé nebo naopak neochotné pomoci, otevřené vůči zkušenosti nebo vyhýbající se jakékoli změně v životě případně lidi svědomité a naopak osoby nezodpovědné až lhostejné vůči povinnostem. Proto bychom osobnost člověka mohli vymezit podle toho, kam by se úrovně jeho rysů daly zařadit mezi výše popsané protipóly.

Osobnostní rysy a komunikace

Souvislosti mezi osobností a způsobem komunikace se rozhodli věnovat pozornost psychologové ze švédského Gothenburgu. V rámci jednotlivých rysů pak došli k závěru, že sledujeme-li člověka, který nemá problém při konverzaci udržovat oční kontakt, dívá se svému protějšku do tváře a během hovoru zapojuje různá neverbální gesta, můžeme si být takřka stoprocentně jisti, že se jedná o extroverta. Naopak introverti jsou rezervovaní a udržují si odstup. Introvert také pravděpodobněji všechny potřebné věci vykomunikuje přes e-mail nebo telefon, než aby se s Vámi sešel osobně. Podobně se budou chovat i lidé s vysokou úrovní neuroticismu. Poznáme je navíc podle toho, že se v hovoru mohou různě ošívat, dotýkat se obličeje, mnout si prsty nebo rudnout v obličeji. Ne příliš překvapivé je zjištění, že přívětiví lidé budou působit velmi citlivě a empaticky, a reagovat nejen na obsah sdělení, ale i emoce, které na sobě nechá zdát komunikační protějšek. Toto ovšem platí i o lidech otevřených zkušenosti, kteří navíc skvěle zvládají stresové situace a konflikty. Osoby s vysokou úrovní svědomitosti naopak mohou působit křečovitě, vyhýbat se očnímu kontaktu a právě pro ně může být typický strnulý, možná až nucený úsměv.

Jak toho využít

Různé situace, společenské role, ale třeba i pracovní pozice jsou vhodné pro lidi s různou mírou určitých rysů. V mnoha z těchto situacích nemáme dostatečné prostředky nebo prostor pro administraci testu, který by míru těchto rysů zjišťoval, ačkoliv je tento způsob tím nejefektivnějším. Nicméně již z pozorného sledování průběhu komunikace zjistíme spoustu věcí o lidech, se kterými komunikujeme. Můžeme pak pomoci nejenom sobě porozumět, jak tito lidé uvažují a využít jejich schopností pro určitou činnost, ale i jim samotným, když přizpůsobíme hovor jejich osobnosti tak, aby jim komunikace s námi byla příjemná a srozumitelná.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner
Předchozí článekJan Keprda z Astra Motor o jeho cestě
Další článekPřirozená autorita – Vždy zevnitř ven!
Jsem studentkou magisterského stupně psychologie Masarykovy univerzity. Ve svém volném čase se věnuji dobrovolnictví, ráda trávím čas s přáteli, v přírodě a kreslím. Přiznávám, že aplikování psychologie v mém každodenním životě mi někdy život usnadňuje – někdy znepříjemňuje. Jsem ale přesvědčena, že porozumění lidskému chování je v každém případě výhodou pro kohokoli. A proto se vám jej snažím zprostředkovat ve článcích, za Institute of Applied Psychology https://www.psychometry.cz/.