Motivace jako odpověď na naše základní potřeby

Rozšířeným přístupem pro motivaci lidí – nejen pracovníků – je plnění jejich potřeb. Ať už je jedná o výši platu (finanční a existenciální zabezpečení), dostatek času či možnost stravování i seberealizace.

V podstatě každá firma nabízí nějaké benefity nad rámec pouhého platového ohodnocení. Je to způsob, jak naplnit víc než jen touhu po finanční jistotě a motivovat zaměstnance služebním vozidlem, telefonem, lékařskou péčí, zaměstnaneckou slevou na zboží, stravenkami, flexibilní pracovní dobou, delší dovolenou, příspěvky na relaxaci a sport i možností podílet se na formování vnitřní struktury firmy nebo její tváře pro spotřebitele a klienty.

Všichni hledáme neustále motivátory pro své zaměstnance, partnery, děti i známé. Pokaždé, když se snažíme dosáhnout nějakého cíle a pohnout osobou k činnosti, používáme byť nevědomky naše základní potřeby k tomu, abychom své okolí motivovali. Například dobrou večeří, kapesným, osobním ohodnocením na konci roku nebo zkrátka naší dobrou náladou.

Maslowova hierarchie potřeb

Důvody proč na nás natolik působí pozitivní motivace založená na našich fyziologických a psychických potřebách se zabýval uznávaný psycholog Abraham Maslow. Tak vznikla v roce 1954 jeho světoznámá pyramida potřeb. Poučka, kterou se učí již ději na základní škole v hodinách společenských věd.

Maslow zkoumal komplexně lidské potřeby ze všech stran a po řadě pozorování a výzkumů rozdělil do pěti kategorií. Všechny potřeby u člověka existují souběžně, nicméně k aktivizaci potřeb vyšší kategorie dochází zpravidla až po naplnění potřeb uvedených na nižším stupni. Jak vypadá Maslowova pyramida upravená na míru modernímu manažerskému světu?

KATEGORIE POTŘEB Oblast působení manažerů
Uznání a ocenění podnětnost práce, prostor pro tvořivost, motivace k vyšším cílům
Sociální potřeby uznání dobrého výkonu, pověření významnými pracovními

 

aktivitami, respekt budící název práce, pověřování odpovědností

  příležitosti k sociální interakci, stabilita pracovní skupiny,

 

povzbuzování spolupráce

Jistota a bezpečí jistota zaměstnání, bezpečná práce, zaměstnanecké výhody
Fyziologické potřeby Spravedlivá odměna, pohodlné pracovní podmínky, teplo, světlo, prostor, klimatizace

 


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner