Mýtus č. 2 – Někteří lidé využívají více levou a někteří pravou hemisféru

O lidský mozek se zajímají všichni bez ohledu na věk, pohlaví nebo národnost. Všechny nás totiž fascinuje jak může tak malý kousek houbovité hmoty tvořit lidskou bytost. Stále očekáváme nějaké převratné zjištění a s nadějí hltáme všechny články a studie, které nám média přináší. Bezmezně věříme, že v záležitosti medicíny a lidského mozku, je všechno možné.

Veřejnost si přisvojila hned několik mýtů o fungování lidského mozku. Druhým nejrozšířenějším vyprávěním je využití mozkových hemisfér. Podle této teorie využívají někteří lidé pravou hemisféru a někteří tu levou. Výsledkem této teze má být rozdílné chování a schopnosti, které lidé projevují. Hemisféry se liší v tom, jak a jaké podněty zpracovávají nikoli v tom, že jsou obě samostatně schopné vytvořit jinou lidskou osobnost. Levá hemisféra je relativně lepší ve verbálním úkolech, pochopení a užití jazyka, zpracování informací do vět a jejich vyjádření pomocí řeči. Levá ovládá tvrdé jádro řeči – gramatiku, lingvistiku, stylistku. Jenže pravá hemisféra dodává jazyku intonaci, přízvuk. Pravá hemisféra doprovází vyjádření pomocí gest, mimiky a pohybu. Levá je ovšem ke správné koordinaci pohybů těla stejně tak důležitá. Pravá hemisféra je lepší v prostorových a nejazykových procesech. Pravá nám tedy pomůže zmapovat prostor a levá nám pomůže v daném prostoru nalézt konkrétní věc. Jedna strana mozku nemusí vědět, co dělá ta druhá. Pak nám ovšem člověk nedokáže vysvětlit svoji reakci. Nebude schopen utvořit větu v odpověď na podněty.

Pomyslné ovládnutí naší osobnosti jednou částí mozku je spíše lukrativním byznysem a politickým tahem. Fikcí, která dobře prodává knihy, psychologické kurzy a poskytuje výmluvu za naše přehnaně racionální analytické myšlení levé hemisféry nebo naopak vysvětluje naši přehnanou citlivost a kreativitu pravé části mozku, která neumožňuje hrát podle nalinkovaných řádků. Trend odhalení naší kreativní osobnosti. Nebo naopak soustředění na chladnou logiku. To vše je důvodem, proč lidé věří v rozdílné využívání mozkových hemisfér.

Fakta vs. fikce

Faktem je, že mozkové hemisféry jsou zodpovědné za jiné technické procesy mozku a jiné schopnosti a funkce. Důkazem jsou omezené činnosti, při zasažení jedné z hemisfér při úraze. Na základě toho, která hemisféra byla poškozena je možné předvídat, jaké funkce budou zasaženy. Každá hemisféra má své úkoly a oblasti. Na přístrojích měřících činnost lidského mozku je jasně patrné, že se v závislosti na rozdílných myšlenkových pochodem a úkonech mění centra mozku, která prokazují zvýšenou aktivitu. Každá hemisféra funguje samostatně bez ohledu na činnost té druhé.

Jak fungují naše hemisféry?

Pravá hemisféra získává informace z levé části našeho těla. Kontroluje pohyby a dává podněty pro tuto část těla. Naopak levá hemisféra takto funguje pro pravou část těla. Příkladem jsou ochrnutí po prodělané mrtvici, kdy byla zasažena jedna strana mozku a ponechala tak protilehlou stanu ochrnutou. Levá část mozku také koordinuje centrum řeči a všechny řečové projevy pro lidi s dominantní pravou rukou, ale také pro velkou část těch s dominantní levou. Pokud bychom tedy používali například jen pravou hemisféru, informace získané z jejích podnětů by nebylo možné zformovat v řeč a slovy vyjádřit o jakou informaci se jedná. Neměli bychom způsob, jak ji zpracovat.

Doslova můžeme zároveň pravou rukou něco stavět a druhou bořit. Přesto jsou obě hemisféry spojeny silnými nervovými vlákny. Každá z hemisfér je o něco lepší v jiné oblasti myšlení a koordinaci činností. Pravdou je, že hemisféry jsou schopné splnit většinu úkonů. Nicméně jedna z nich je v dané oblasti vždy o něco lepší a rychlejší a tak se automaticky zhostí úkolu. Mozek je totiž ta nejvíce efektivní část lidského těla.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner