Mýtus č. 4 – Ke koupi určitého produktu mohou lidi přesvědčit podprahová sdělení

Fenomén reklamy a její úspěšnost jsou postavené na faktu, že lidé vnímají a reagují na sdělení, které záměrně ovlivňují jejich psychickou a emocionální stránku, aby tak upozadili stránku racionální a přesvědčili je ke koupi věcí, které jsou mnohdy pro ně nepotřebné, přehnaně drahé nebo kvalitativně nedostačující.

Věříte, že je možné skrze podprahové sdělení ovlivnit kupce natolik, aby si skutečně pořídil naprostou předraženou zbytečnost, kterou sám nechce? Existuje velké množství psychologů a tvůrců reklamy, kteří jsou schopnosti své sdělení doplnit o obrázky nebo zvuky, které se v příspěvku objeví velmi krátce nebo slabě a my je tedy přímo nevnímáme na vědomé úrovni. Stačí ovšem tyto podprahová sdělení k tomu, aby ovlivnila naše chování?

Kazety s nahrávkami, které nás mají podprahově zbavit závislosti na kouření, pomoci s dietou, zbavit agresivity a nespavosti se v obchodech prodávají stovky. Podle amerického průzkumu více než 59% studentů psychologie opravdu věří, že podprahové zprávy dokáží ovlivnit lidské rozhodování. V laboratorním prostředí psychologického výzkumu je možné prokázat výsledky podprahového vnímání. Testy probíhají pomocí promítání rychlého sledu fotografií s emocemi zabarvenými výrazy tváří nebo předběžnými slovy, která pak zvýší pravděpodobnost, že se dotyčný vyjádří právě těmito slovy nebo zaujme právě promítané emocionální rozpoložení. Nicméně laboratorní podmínky jsou velmi odlišné od běžného životního prostředí, ve kterém se spotřebitelé rozhodují, zda danou inzerovanou věc skutečně nakoupí.

Co je to podprahové vnímání?

Podprahová sdělení jsou taková, která jsou zahrnuta ve velmi úzkém prostoru mezi senzorickým smyslovým prahem (odděluje vědomé a nevědomé vnímání) a již nezjistitelnou informací. Uvažujeme-li jako podnět vnímání slovo nebo frázi, pak se jedná o práh prosté detekce. Tedy okamžik zachycení zprávy. V této situaci jsou lidé schopni si uvědomit, že nějaké sdělení, jim bylo prezentováno, ale není v jejich silách identifikovat, co přesně obsahovalo.

Fakta vs. Fikce

Aby byl člověk schopen zachytit sdělení a porozumět mu, muselo by mít intenzitu nebo délku k dosažení tzv. prahu rozpoznání. V tomto okamžiku jsou lidé schopni rozpoznat, o jaké sdělení se jedná, identifikovat ho a vytvořit si názor. Až v tomto okamžiku, může sdělení být vnímáno, vyvolává fyzickou i emocionální odezvu a tím také získává potenciál ovlivnit naše chování. Podprahová sdělení jsou tedy příliš slabá na to, aby skutečně měla sílu pohnout naší myslí ve prospěch koupě daného zboží. V okamžiku, kdy si vliv reklamy a její sdělení plně uvědomíme, se rozhodujeme na základě našeho vlastního více či méně racionálního úsudku. Zvažujeme vstřebané informace a emocionální dopad, které na nás sdělení má.

Využití podprahové ho vnímání k ovlivnění nákupního chování spotřebitele je tedy pouhý mýtus. Princip reklamy funguje, ovšem na zcela jiném principu. Podprahově vnímat vědomě lidstvo zatím neumí. Vnímáme informace, které jsme schopni si uvědomit. Informace však musí nejprve překonat práh našeho vnímání.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner