Mýtus č. 5 – Poslech Mozartovy hudby rozvíjí inteligenci kojenců

Inteligence je ve společnosti stále ještě uznávána jako důležitá kvalita. Inteligenci a studijní úspěchy dokáže veřejnost ocenit. Jsou oprávněným důvodem k hrdosti a zisku lepšího společenského postavení. Rodiče na stezce za nejinteligentnějším potomkem jsou ochotni obětovat spoustu času, energie a zkusit prakticky cokoli, co jejich potomka odliší od zbylého davu ambiciózních školáků.

Právě tato odhodlanost je pak žene ke zkoušení nových výukových metod, nákupu knih a počítačových programů. Zapsání dětí do desítek kurzů. Tento nápor mnohdy děti fyzicky nemohou zvládat, ovšem jejich rodiče je motivují a popohání kupředu pro jejich budoucí dobro. Čím dříve se děti začnou učit cizí jazyky a hru na hudební nástroje, tím lépe. Ani rok nesmí přijít na zmar, ani hodina promarněného volného času.

Není divu, že se fanatičtí rodiče jako tonoucí se stébla chytili dalšího rozšířeného mýtu založeného na zcela nevědeckém tvrzení, že klasická hudba prospívá inteligenčnímu rozvoji dítěte již od raného věku. Při pokusu vysokoškolských studentů v 90. letech v Americe, bylo využito Mozartovy skladby ke zvýšení soustředění a zlepšení prostorové orientace – bylo zjištěno zvýšení výkonu při zadaném úkolu. Nicméně je to ojedinělý pokus, který nebyl nikdy vědecky prokázán a použit na malé děti. Stal se ovšem podkladem pro podnikatelský záměr a zveřejnění teze, že poslech klasické hudby a především Mozartových skladeb pomáhá již od kojeneckého věku zvýšit o několik bodů IQ. Toto tvrzení rozpoutalo doslova populární bouři tzv. Mozartova efektu – Mozartova hudba zvyšuje IQ . Rozmach, kterého prodej klasické hudby, CD a hraček s Mozartovými skladbami dosáhl v USA v roce 2003 je neuvěřitelných 2 milionů kusů CD jen pod značkou Dona Campbella (propagátora této teze). V roce 2008 nabízel Amazon.com více než 40 druhů produktů s Mozartovým efektem.

Nejen Mozartova, ale obecně klasická hudba začala být spojována s rozvojem inteligence dětí natolik, že se dnes stalo naprosto běžnou součástí těhotenství pouštět tyto skladby nenarozenému dítěti pomocí speciálních reproduktorů umístěných na břiše matky.

Fakta vs. Fikce

Žádná studie ani vědecký výzkum dodnes vliv klasické ani jiné hudby na zvýšení inteligence dětí v jakémkoli věku nepotvrdili. Zkoumání Mozartova efektu nepotvrdilo významné zvýšení IQ. Maximální změna bylo zvýšení 2 body IQ a tento efekt trval pouze hodinu po přehrání skladby. Výsledek zkoumání byl podroben dalšímu výzkumu, který prokázal, že poslech klasické hudby nemá nic společného s IQ, ale s nárůstem emocionálního vzrušení, které krátkodobě zlepšuje soustředění a efektivitu mentální činnosti. Funguje ovšem v reakci téměř na jakoukoli emotivní hudbu, příběh, film nebo knihu. Emočního vzrušení lze dosáhnout i chlazeným nápojem nebo oblíbenou pochutinou. Emocionální vzrušení nemusí být spojeno s klasickou hudbou a tím spíše není spojeno s růstem IQ.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner