Mýtus č. 6 – Dospívání je vždy obdobím duševních zmatků

Puberta a období dospívání je vždy obtížně pro celou rodinu. Tradičně dochází ke změnám v chování teenagera a nepochopení jeho motivů rodiči a naopak. Hormonální změny a sociální výzvy jsou kritickým obdobím.  Někteří nazývají konfliktní chování pubescentů tzv. nemocí dospívání.

Podle mnoha psychoanalytiků bylo období puberty vždy spojené s emocionálními změnami, vášnivými projevy a bolestnými myšlenka. Citová bouře, která provází změny dospívání je nazírána jako naprosto normální projev. Naopak neexistence těchto stavů je důvodem ke zpochybnění psychické stability dospívajícího. Adolescence je identifikována těmito třemi hlavními body: konflikty s rodiči a autoritami, kolísáním nálady, rizikovým chováním.

Knihy a filmy nám ukazují pouze realitu problematického dospívání a ovlivňuje tak již několik desetiletí mínění veřejnosti. Adolescence je přijímána jako problematický sociální jev. Příběhy spokojených a klidných let dospívající mládeže by bohužel natolik nezaujaly veřejnost a neprodukovaly prodejní zisky.

Pravdou je, že u některých adolescentů dochází ke zvýšenému výskytu těchto tří hlavních problémů především ve srovnání s jinými věkovými kategoriemi. Nejsou ovšem pravidlem. U některých dospívajících je období puberty psychicky a emočně náročnější. Na základě vědeckých a sociologických průzkumů je bezpečné prohlásit, že zhruba 20% dospívajících se setká s obtížemi a psychickým vypětím. Na výskyt těchto komplikací mají vliv předpoklady nebo doposud skryté projevy psychických poruch a depresí. Náchylnější jsou také děti z problematických rodin. Tvrzení, že adolescence je problematický a psychicky náročná pro celou populaci dospívajících je nepravdivé. Je totiž založeno pouze na malém vzorku teenagerů, tvořících výjimku v celkovém množství mladistvých.

Ve světovém srovnání se navíc ukazuje, že tzv. nemocí dospívání trpí mládež především v západní civilizaci. Východní civilizační okruhy – v Japonsku a Číně popisují v 90% období dospívání jako klidné.  Jedná se tedy o kulturně podmíněný jev v reakci na sociální tlak a normy naší společnosti.

Začne-li se váš potokem tedy zmítat v bouři zjitřených emocí a zmatků puberty nevěste hlavu. Pošlete jej na zkušenou do Japonska.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner