Co je nejdůležitější při navazování spokojených vztahů?

Přátelé, rodina a partneři jsou jedním z nejdůležitějších věcí, které v životě můžeme poznat. Jsou zdrojem pocitů štěstí a spokojenosti. Jsme tvorové společenští a jsem nastaveni na to, hledat porozumění a lásku, pocit, že nás má někdo rád.  Co vše nám vztahy s blízkými přináší? Co způsobuje to, že nám někdo připadá blízký?

Přínosy a rizika vztahů

Blízké vztahy nám přináší pocit bezpečí a emoční podpory. Máme někoho, kdo se o nás může postarat a ujistit nás o našich kvalitách. Na druhou stranu nám vztahy také mohou přinášet negativní pocity a dopady. Můžeme se bát, že nás ostatní nepřijmou, že je zklameme, nebo že zůstaneme osamělí.

Samota vs. osamělost

Samota a osamělost jsou dvě různé věci, i když je někteří nesprávně nerozlišují. Samota je objektivní stav, to, že jsme sami ještě neznamená, že u toho musíme prožívat negativní pocity a to, že je to něco špatného. S emocemi úzce souvisí osamělost, to je již pocit, který je spojen s prožíváním něčeho obtížného nebo nechtěného, něco co na nás působí negativně a chceme to změnit.

Faktory tvořící blízký vztah

Často hrají klíčovou roli při navazování vztahů určité dimenze. Vztah podporuje sdílení stejných nebo podobných hodnot, přesvědčení  a názorů. Zajímavé je, že více než vzájemná shoda na tom, co dva lidé mají rádi, ještě více sbližuje shoda na tom, co daní lidé nemají rádi nebo přímo nenávidí. Co se týče osobnostních vlastností, opět platí pravidlo podobnosti, tedy více blízko k sobě mají zpravidla ti lidé, kteří jsou si podobní než opaky, které se doplňují.

 Atraktivita druhých

Při navazování blízkých vztahů, zvláště těch partnerských, hraje roli také atraktivita. U mužů jsou, co se týče vhledu, nejatraktivnější tmavé vlasy a lehce sportovní postava. Výšku by měl mít muž vyšší než partnerka. Při hodnocení atraktivity žen závisí na symetrii obličeje. Jako atraktivní jsou hodnoceny výrazné oči a lícní kosti, úsměv též hraje klíčovou roli.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner