Odpověď, to nejsou jen slova

Připravujete se na výběrové řízení nových zaměstnanců ve vaší firmě? Máte na stole desítky životopisů a do dalšího kola osobních pohovorů jste pozvali několik uchazečů?

Při ústním pohovoru zaměstnavatel (personalista) klade otázky různého druhu. Jednak se orientují na dosažené kompetence, schopnosti a dovednosti, ale týkají se také budoucnosti uchazeče o práci. Jak se nenechat oklamat lží, či upravenou pravdou? Co všechno byste měli sledovat?

Výběr schopného zaměstnance je složitý a dlouhý proces, při kterém musí personalista efektivně posoudit všechny dostupné informace, které o uchazeči má k dispozici. Aby firmě nevznikaly vysoké náklady, musí být proces výběru rychlý, objektivní a spravedlivý.

Co všechno sledovat u odpovědi?

Slova plynou a voda teče… A proto buďte ve střehu! U odpovědí vašeho kandidáta na pozici je nutné sledovat i neverbální komunikaci. Gesta a řeč těla vám prozradí na uchazeče více, než jeho tisíce slov.

POZOROVÁNÍ

Nedílnou součástí pohovoru je pozorování v průběhu výběrového řízení. U neverbálních projevů si všímejte gestiky (pohyb rukou), proxemiky (vzdálenost, kterou si uchazeč udržuje od ostatních), mimiky (výraz tváře), či haptiky(např. způsob podání ruky).

Také můžeme pozorovat chování uchazeče např. ve volné i záměrně navozené situaci, při řešení problému nebo příkladu, jak jedná s lidmi a jak se chová k sobě samému.

VYUŽITÍ ZÁTĚŽOVÝCH SITUACÍ

Při zátěžových situacích byste měli odhalit reakce uchazeče. Zda je schopen objektivně posoudit celou situaci a své reakce jí vhodně přizpůsobit.

Pokud požádáte asistentku, aby v průběhu pohovoru vyhlásila poplach, uchazeč by zřejmě neměl zbaběle utéct…

Jaké zátěžové situace můžete uchazečům připravit?

  • Řeknete uchazeči „Mám tu více lidí na pohovor, než jsem čekal. Mám na Vás tedy jen 8 minut.”
  • Obrátíte se na asistentku se slovy „Prosím tě, já mám mít teď nějaký pohovor?!”
  • Když uchazeč zazvoní, schválně neotevřete a pozorujete, jak se za dveřmi chová.
  • Vytopíte místnost na 40°C a pozorujete, zda bude uchazeč proaktivní.

Nahodilých situací existuje celá řada, je jen na vás, které schopnosti či dovednosti u uchazeče chcete odhalit.

VYUŽÍVEJTE AUDIO ČI VIDEO ZÁZNAM

Tato praktika je vhodná při výběrovém řízení na „stěžejní“ pozice ve firmě. Pokud jste majitelem stavební firmy, těžko budete natáčet každého uchazeče o práci stavebního dělníka.

Pokud využijete tuto metodu, měli byste záznamy dále analyzovat a podrobněji zkoumat. Můžete tak odhalit nepatrné projevy neverbální komunikace, které jste u pohovoru nestihli zaznamenat.

Tím, že budete mít dost video záznamu, můžete následně vzdělávat i ostatní, na které v budoucnu budete tuto činnost delegovat a i sami zvyšujete svojí kompetenci a kvalifikaci.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner