Kinezioterapie: Jak léčba dotekem ovlivňuje fyzické a emoční zdraví

Kinezioterapie neboli Psychomotorická terapie znamená léčebný postup, kdy se pomocí doteků a cviků, snaží lékaři zlepšit zdravotní stav pacienta, nikoli pouze fyzický, ale především ten psychický. V České republice je tento druh terapie uznáván a používán od roku 2007. Povědomí o této metodě je ovšem zatím velmi malé.

Kinezioterapie je snaha propojit duševní a tělesnou stránku lidského prožívání. Pomocí pohybu a sebeuvědomění. Díky získané schopnosti vyjádření se pohybem, si klade tato terapie za cíl poskytnou pacientovi cestu k sebedůvěře. Schopnosti uvědomit si své tělo a také svou mysl. Protože veškeré pohyby jsou ovládány naší myslí a tedy jí dávají možnost projevit se navenek. Skrze vyjádření svého názoru a chování pohybem se pacient postupně otevře komunikaci, integruje se to kolektivu a naučí se prosadit své myšlenky.

Psychomotorická terapie podporuje pozitivní vnímání vlastního já tělesného a subjektivního mentálního obrazu. Dost často se právě tohle uvědomění liší a způsobuje problémy ve vztahu k našemu okolí a k přijetí sebe sama očima ostatních.

Pohyb je forma komunikace

Pohyb a dotek má za následek reálnější uvědomění a hlubší, intenzivní prožívání okamžiku. Vyšší míru důležitosti, kterou svému tělu a jeho pohybům budeme přisuzovat pomocí vnímání doteků svých i lidí kolem nás. Nejedná se jen o přímé doteky, ale také o proximitu během komunikace. Tedy fyzickou blízkost nebo naopak vzdálenost osob například při rozhovoru.

Emoce, kreativita, vyjádření…

Pokud pacient zaznamená, že jeho tělo a pohyby, vyjádření emocí skrze ně, je přijímáno okolím pozitivně, postupně se otevírá a přijímá vlastní existenci. Pozitivně vnímá své vlastní já. Pohybová terapie se může proměnit i v použití taneční terapie, kdy pomocí tanečních poloh a pozic získává pacient možnost vyjádřit všechny své emoce. Je to terapie vhodná pro pacienty s problémy v komunikaci, se sdílením emocí a se zapojením se do kolektivu.

Na principu psychomotorické terapie je postavena i velká část dětský her. Ačkoli nevědomky děti sami přicházejí na to, že při hrách a soutěžích se pomocí tělesných projevů a aktivity dokáží spřátelit a přiblížit k ostatním. Navazují tak přátelství a určitou hierarchii vztahů.

Tančím, abych žil…

Pohybová terapie nabízí pacientovi možnost vyjádření, prostor pro kreativitu i úlevu od nevyřčených, potlačených emocí. Poskytuje prostor k vydání negativní energie z bolesti nebo vzteku a její přetvoření na elegantní a zábavný pohyb. Zcela jistě přináší uvolnění a zlepšuje zdravotní pacienta i jeho sociální schopnosti.

Terapie pro život

Kromě léčby přináší psychomotorická terapie také sportovní vyžití, zlepšení fyzické kondice, relaxaci a zábavu. Spojuje lidi a dává jim smysl existence, odvádí jejich mysl od problémů a navozuje pocit bezstarostnosti.

Pohybovou terapií můžete nazývat spoustu variant. Někomu pomáhá hodina jógy, někomu tanec, někomu bojové sporty a někomu míčové hry. Záleží jak vážný je stav pacienta. Jaký problém je potřeba řešit. Nicméně to, že si občas všichni zajdeme zacvičit, zaplavat nebo zatančit můžeme považovat jako takovou malou terapii prevenci stresu a deprese.


Vzdělání jako forma relaxace?

Baví vás vzdělávání? Chcete se posunout a zlepšit svoje sebevědomí?

Online kurzy osobnostního i profesního zaměření s ESSENTEE ACADEMY.
Aktuálně nabízíme první kurz zdarma!
Zapracuj na svém sebevědomí s kurzem „Jak budovat silné já, které zvládne každodenní obtíže.“

banner