Poznáte, když vám někdo lže?

Lidé lžou z tisíců různých důvodů. Nejčastějším důvodem ke lži je snaha ochránit se, předejít konfliktu či minimalizace zranění citů. Pokud tedy jsme smířeni se lží (ať už naší či od jiné osoby), proč je tak těžké lež odhalit?

Lidé lžou již po miliony let. Poprvé člověk zalže již v 6 měsících svého života, kdy svým pláčem (často uměle vyvolaným) se snaží upoutat pozornost blízké osoby. Až 60 % českých ženatých mužů přiznává, že byli manželce nevěrní a téměř polovina manželek si našla milence. Toto jsou lži, které vám mohou rozvrátit vztah.

Člověk často lže, aby si také lépe vybarvil svoje schopnosti, znalosti a další pozitiva. Je dokázáno, že 9 z 10 uchazečů o zaměstnání se nebojí použít lež, aby si zvýšil svoje šance na úspěch! Pokud ovšem víte, jakého pracovníka hledáte, nemůže vás takový uchazeč oklamat.

Ze lži nás usvědčí ŘEČ TĚLA

Pravda nebo lež? Jak je od sebe rozeznat, když je mezi nimi často jen velice tenká hranice? Nejúčinnější je využít řeč těla, neboli neverbální komunikaci. Tělo je úžasný komunikační kanál, který prozrazuje o člověku mnohem více, než vyřčených tisíce slov. Kdo tedy umí správně dešifrovat gesta, získává klíč ke lžím!

Neverbálně člověk vyjadřuje své duševní rozpoložení, pocity, prožitky nebo myšlenky mnohem výstižněji a věrněji než prostřednictvím slov. To, jakým způsobem sami využíváme řeči těla, bývá podmíněno naší osobností a především temperamentem. Rozdíly jsou mezi muži a ženami, mezi dětmi a dospělými, mezi různými společenskými skupinami. Ve svém vnějším projevu odrážíme rodinné tradice i kulturní oblast, z níž pocházíme. Řeč těla nemálo vypovídá i o našem aktuálním zdravotním stavu.

PRVNÍM FAKTOREM JSOU NOS, OČI A RTY

Nos nás usvědčí ze lži, pokud si na něj budeme častěji sahat a škrábat se na něm. I v nose jsou umístěna citlivá tělíska, která při vyšším krevním tlaku jsou více prokrvována. Tudíž začnou brnět a následně nás nutí se škrábat.

Dalším signálem lži může být uhýbavý pohled. Interpretací pak bývá lež či skrytá informace. Na druhou stranu, pokud udržujeme dlouhý oční kontakt, můžeme tak na sebe prozradit soustředěnost na lež.

Asi nejlépe odhalitelným faktorem lži bývá falešný úsměv.  Pokud se smějeme opravdu od srdce, zapojí se všechny svaly v obličeji, a to i ty v oblasti očí. Odhalit lež můžete také díky častějšímu olizovaní rtů u osoby, se kterou komunikujete.

LEŽ PROZRADÍ TĚLO, MOZEK I SAMOTNÁ SLOVA

Pohupující se nohy se mohou znamenat radost z faktu, že lež prošla. Nejistotu lhář prozradí povytaženými rameny. Právě řeč těla není o jednotlivých úkonech. VŽDY se jedná o komplex gest, které musíme pozorovat ve vzájemné souvislosti. Lež můžete poznat také ve slovech a tónech.

Mozek je jediný orgán, který necítí bolest a jediný, u kterého skoro stoprocentně poznáme lež.

Pozorovat všechna tato gesta i samotný obsah vyřčeného je nutné také v závislosti na obvyklém chování jedince. Všímejte si odchylek od běžného chování!

(článek je inspirován, a některá fakta převzata, časopisem Epocha, 293. vydání, 15/2016; článek: Jak poznat lháře? Mozek a tělo na lavici obžalovaných, autor: Jan Zelenka)


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner