Orientace na výsledek

Výzva číslo 2: Výsledek není to, co děláte, ale hodnota, kterou vytváříte

Výsledek není jen činnost, ale je to hodnota, kterou člověk přináší do firmy. Především o tom je podcast, a naše další výzva, s ředitelkou Institutu aplikované psychologie Michaelou Píškovou. Výsledky jsou totiž jednou z probíraných kompetencí v knize Career book. Společně jsme se bavili o tom, jak výsledky definovat, jak je sledovat a co hrozí, pokud výsledky v organizaci nejsou stanovené.

Časová osa

0:00 – Představení hosta a co přesně znamená „výsledek“
4:25 – Příklady nastavení výsledků u různých rolí v organizaci
6:40 – Proč mít jasně nastavené výsledky
11:45 – Jak začít sledovat výsledky
13:45 – K čemu nám je sledování kondic
18:30 – Pohled na výsledky z hlediska managementu a leadershipu
22:45 – Důležitost sledování a stanovení výsledků


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner
Předchozí článekAngažovanost a zodpovědnost
Další článekÚvod ke Career Book
Studoval jsem všeobecné lékařství, které mě následně přivedlo ke studiu psychologie, práva a managementu. Výkonnostní psychologii používám mnohem raději než klinické přístupy. Kompiloval jsem řadu psychodiagnostických metod, kterými prošlo několik stovek tisíc osob. Se svým týmem se věnuji zejména aplikaci psychologie a zdravého selského rozumu v organizacích tak, aby se jejich představitelé naučili z kompetencí vše, co potřebují pro naplnění jejich profesní i osobní cesty. Smysl života vidím ve „vzdělávání lidí pomocí výcviku, kterým si zafixují nové znalosti a dovednosti tak, aby je používaly v praxi a přinášely jim žádoucí výsledky“.