Úvod ke Career Book

Michaela Píšková o důležitosti smysluplného systému v organizaci, rolích zaměstnanců a definování výsledků

S Michaelou Píškovou z Institutu aplikované psychologie jsme si povídali o důležitosti uvědomění si smyslu organizace, ve které pracujeme a smyslu rolí, které v ní zaujímáme.  Toto téma je první výzvou knihy Career book, za kterou stojí právě Institut aplikované psychologie. Společně s Michaelou jsme rozebrali, proč je nastavení smysluplného systému v organizaci klíčové a jaké problémy organizaci přináší, pokud její členové neznají své role a výsledky, kterých by měli dosahovat.

00:00 – Představení hosta a proč je smysl v organizaci důležitý
8:44 – Je potřeba přesně znát roli, kterou v organizaci vykonáváme
14:43 – Každá role potřebuje vědět, jakých výsledků má dosáhnout
18:43 – Co přináší smysluplný systém  
23:15 – Rizika zavedení systému u stávajících zaměstnanců
31:05 – Definování smyslu rolí a výsledků je v každé organizaci klíčové

banner
Předchozí článekOrientace na výsledek
Další článekSmysl organizace a role
Studoval jsem všeobecné lékařství, které mě následně přivedlo ke studiu psychologie, práva a managementu. Výkonnostní psychologii používám mnohem raději než klinické přístupy. Kompiloval jsem řadu psychodiagnostických metod, kterými prošlo několik stovek tisíc osob. Se svým týmem se věnuji zejména aplikaci psychologie a zdravého selského rozumu v organizacích tak, aby se jejich představitelé naučili z kompetencí vše, co potřebují pro naplnění jejich profesní i osobní cesty. Smysl života vidím ve „vzdělávání lidí pomocí výcviku, kterým si zafixují nové znalosti a dovednosti tak, aby je používaly v praxi a přinášely jim žádoucí výsledky“.