Smysl organizace a role

Výzva číslo 1: Firemní kultura a hodnoty jako základní kámen pro úspěšný výběr lidí a fungování firmy

Proč je důležitá firemní kultura, jak se projevuje a jak se dá vůbec firemní kultura zachytit
– to jsou témata druhé výzvy knihy Career book, která jsme rozebírali s majitelkou Institutu aplikované psychologie Michaelou Píškovou. Popsala nám, jakými metodami v Institutu pomáhají firmám jejich kulturu zachytit a udržet, a vysvětlila, jak podstatnou roli pro firemní kulturu hrají hodnoty. Představila nám také metodu Get2KnowMe®, kterou v Institutu právě pro zjištění životních hodnot používají.

Časová osa

0:00 – Představení hosta a Institutu aplikované psychologie
3:30 – Firemní kultura a hodnoty jako prostředek k výběru lidí
10:15 – Jak zachytit firemní kulturu u velkých firem
15:00 – Péče o firemní kulturu u velkých mezinárodních firem
19:45 – Potřeba personálního marketingu k úspěšnému výběru
22:00 – Představení knihy Career book určené pro nové zaměstnance a vedení firmy
26:45 – Komunikace a čas věnovaný novému zaměstnanci se vyplatí


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner
Předchozí článekÚvod ke Career Book
Další článekJiří Zíka #8 | Kafka
Studoval jsem všeobecné lékařství, které mě následně přivedlo ke studiu psychologie, práva a managementu. Výkonnostní psychologii používám mnohem raději než klinické přístupy. Kompiloval jsem řadu psychodiagnostických metod, kterými prošlo několik stovek tisíc osob. Se svým týmem se věnuji zejména aplikaci psychologie a zdravého selského rozumu v organizacích tak, aby se jejich představitelé naučili z kompetencí vše, co potřebují pro naplnění jejich profesní i osobní cesty. Smysl života vidím ve „vzdělávání lidí pomocí výcviku, kterým si zafixují nové znalosti a dovednosti tak, aby je používaly v praxi a přinášely jim žádoucí výsledky“.