Osvoboďte svoji fantazii s pomocí asociací!

Asociace souvisí s vyvoláním určitých myšlenek na základě předchozích zkušeností. Stejný obrázek tedy může jednomu člověku připomenout šťastné dětství, na jiného působit tísnivě. Jelikož jsou asociace úzce propojeny s našim „vnitřním světem“, své uplatněná najdou mj. v psychodiagnostice – známý psycholog Sigmund Freud je například využíval k výkladu snů svých pacientů.

Každý jsme originálem, i množství různých asociací je tedy prakticky neomezené. Tato prostá skutečnost pak otevírá dveře k řešení problémů či tvůrčí činnosti. Z tohoto důvodu se různých asociačních technik využívá také při brainstormingových seancích.

Pojďme si přiblížit některé z nich:

Asociační řady

Často se stává, že jedna asociace vyvolá jinou a naše představivost se rozjíždí na plné obrátky. Proč toho tedy aktivně nevyužít? Při této technice na papír napíšeme slovo, které tvoří ústřední prvek řešeného problému. Následně připíšeme první pojem, který si s daným slovem pojíme. K druhému pojmu opět připíšeme naši první asociaci atd. a pokračujeme do té doby, než se připisované slovo přestane vázat k původnímu pojmu.

Představme si, že potřebujeme vymyslet koncept reklamní kampaně pro prodej nového auta. Asociační řada pro tento účel může vypadat třeba takto:

AUTO – jízda – zážitek – adrenalin

Jedním z reklamních apelů tedy může být požitek z jízdy v novém voze.

Centrované asociace

Proč se však omezovat jen na jednu asociační řadu? Nezřídka se vyplatí nechat celý kreativní proces trvat déle a po ukončení jedné vlny asociací se vrátit zpět k prvotnímu pojmu. Následně zahájíme úplně novou řadu a na celý problém se podíváme „jinýma očima“. Výsledkem je pak paprskovitý obrazec s klíčovým slovem uprostřed. Část našeho obrazce může vypadat třeba takto:

ABS – smyk- pneumatika – AUTO – jízda – zážitek –adrenalin

Spojíme nápady dohromady a náš koncept se může opírat o výjimečný požitek z jízdy, která je ale zároveň bezpečná díky ABS.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner