Úskalí manažerské role – Co může zničit podnik jako celek?

Osobnost a chování každého z nás je ovlivňováno nejrůznějšími faktory. Ovlivňují nás role, které v životě zastáváme, ovlivňuje nás chování očekávané od nás vzhledem ke společnosti, ovlivňuje nás profesní postavení. Všechno toto se odráží i v našem rozhodování, a to jak v osobním, tak i profesním životě. Dnes se zaměříme na roli manažera a ukážeme si nejčastější situace, které ovlivňují nejen konečné rozhodování manažera, ale také podnik jako celek.

Nedostatečná kompetence

Představme si situaci, kdy na post výrobního manažera ve strojírenské firmě byl přijat člověk, který vystudoval zahraniční obchod. S největší pravděpodobností nebude mít dostatečné znalosti a kompetence z oboru strojírenství. Byl přijat pro své šarmantní chování, kterým okouzlil na přijímacím pohovoru? Nebo má ve firmě známého? Jeho rozhodování pak může být v mnoha směrech diskutabilní. Pokud se o tom dále dozvědí jeho podřízení, budou této situace také zneužívat. Lidé by si pak ve firmě mohli dělat, co by chtěli, a odpovědnost by vždy nesl manažer.

Výkyvy nálad na denním pořádku

První úterý v měsíci v 10 h se pravidelně konají porady v podniku, kde se hodnotí výsledky firmy. S jakou náladou přijde manažer na poradu tentokrát? Bude shovívavý, či zase budeme svědky výbuchu hněvu. Nikomu se v takové atmosféře nechce na poradu a všichni se bojí oznámit špatné dosažené výsledky. Přitom řešení této situace není složité. Stačí racionálně přemýšlet a dohodnout se v týmu. Rozčílený manažer ovšem místo snadného řešení vidí před očima pouze rudé skvrny hněvu.

Nerozhodnost

Role manažera je úzce spojena s rozhodováním a ruku v ruce s ním jde i zodpovědnost. Co když manažer není rozhodování schopen. A to už od „přírody“. Když si měl v první třídě vybrat značku, čekal tak dlouho, až na něj nějaká zůstala. Když si měl vybrat střední školu, rozhodli nakonec rodiče. Pokud manažer není schopen vybrat a rozhodnout o nejvhodnější variantě, mohou s ním tzv. zametat jeho podřízení, kteří mu budou podsouvat variantu nejvýhodnější pro ně. Jaký dopad to bude mít na firmu?

Ubíjející kreativita

Ředitel vývoje měl spontánnost a kreativitu v krvi. Neustále ze sebe chrlil nápady a zlepšení, které je nutné v podniku zavést. Nejoblíbenějším tématem pak byly inovace. Každý z nápadů se musel co nejrychleji realizovat. Dopoledne požadoval něco, odpoledne něco úplně jiného. Zkušení a dlouholetí pracovníci úseku věděli, že je dobré počkat do večera, kdy přijde další návrh. Nic se nedotáhlo do konce a z ničeho nebyly výsledky k vyhodnocení.

Tento článek ve svém duchu posouvá fiktivní manažery do situací, které se zřejmě nedějí v žádném podniku. Jaké dopady by měly tyto situace na podnik jako celek?


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner