Selský rozum – Proč má pohádka o Honzovi pravdu?

Pohádka o hloupém Honzovi, který vyřeší problém s princeznou a zachrání království tím nejsnazším možným způsobem, je stálicí českých obrazovek i dětských knihoven. Napadlo vás někdy proč? Jak to, že jediný Honza se nebojí a najde řešení? Používá totiž tzv. selský rozum.

Co je to selský rozum?

Selský rozum z latinského sensis communis – obecný smysl.

Všeobecně tímto pojmem označujeme jednání, které není založené na nějaké vědecké, logické teorii a jehož výsledek je možné argumentovat pouze na základě předchozí zkušenosti s danou situací. Poznání, které není ovlivněno vzděláváním, znalostmi a odbornými poznatky, ale které je vlastní všem lidem ve stejné míře. Něco, co není vědecky vysvětlitelné, ale přitom je to zcela jasné i bez důkladného vzdělání.

Selský rozum neboli také obecný smysl, zdravý rozum – je  empirický přístupk řešení situace na základě schopnosti smyslového poznání a uplatnění předchozí zkušenosti na novou situaci. Zdravý rozum nám pomáhá myslet jinak, prakticky v realistickém prostředí, bez omezení vědeckých poznatků a teorií. Mnohdy lze aplikovat právě pouze na situace, kdy již máme s danou problematikou nějakou zkušenost.

Zdravý rozum je  přirozený bez nutnosti vysokého intelektu, naopak nejčastěji je používán na úrovni průměrného IQ. Nemá na něj vliv vzdělání, vědecké poznatky ani odbornost. Je to zkušenost lidského pokolení. Občas je z latiny nazýván také jako VOX POPULI = hlas lidu. Je přirozený všem lidem. Velká část z nich si jej ovšem nechá zakalit vzděláním a odborností a nevnímá jej jako relevantní rozhodovací prvek. Zdravý rozum je ovšem nezbytný pro stabilní fungování společnosti a porozumění. Mnohdy vyřeší větší záhady, které díky úzké perspektivě vědeckého oboru badatel neuvidí. Zdravý rozum je totiž pohled na velký obraz – komplexní zvážení situace. A díky této perspektivě z vnější dokáže rozluštit neřešitelné otázky. Stejně jako Honza v pohádce.

Selský rozum může mít samozřejmě i negativní dopad. V mnoha společnostech je založen na pověrách a mýtech a jako takový sice poskytuje určité vysvětlení nezbytné pro přežití v komunitě a okolních podmínkách nicméně nezpochybňuje předsudky a obavy, které by jinak byly pomocí vědy logicky objasněny a vyvráceny.

Pro psychologické a sociologické účely je selský rozum přijímán jako druh poznání, které používáme selektivně v závislosti na situaci a u nějž očekáváme, že dosáhne výsledku nebo řešení, jež bude jednoduché, pochopitelné, autentické a jednoznačné.

Chcete-li použít selský rozum k vyřešení nějakého problému pak byste se měli držet několika principů:

  1. uvažovat a brát v potaz jen ty relevantní souvislosti, které jsou rozhodující
  2. přijmout řešení bez předsudků, i přestože se může zdát primitivní
  3. vycházejte z praktickým a empirických zkušeností
  4. řešení, které naleznete se může zdát z počátku méně logické, je ale velmi jednoduché
  5. složité teorie a vysvětlení většinou selžou
  6. výsledek řešení musí pochopit všichni – rozumět výkladu řešení (proto je jednoduché)

Selský rozum může velmi usnadnit řešení složitých situací, ušetřit čas peníze. V cestě jeho uplatnění ovšem příliš často stojí lidské EGO.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner