Paměť – Neviditelné bohatství

Když bohové chtějí člověka nejvíce potrestat, vezmou mu jeho vzpomínky.“ 
prof. PhDr. Dušan Šimek

Vzpomínky a paměť jsou důležité. Tvoří naši osobnost. Každý jednotlivý prožitek nás formuje. Každá zkušenost zlepšuje a posouvá náš duševní i fyzický vývoj. Vždyť je to právě vzpomínka na popálené prsty, která nás naučila nesahat na plotýnku. Ačkoli nám to rodiče říkali, dokud tuto zkušenost jako děti nepodstoupíme, mnohdy nevěříme.

A postupně se naučíme věřit zákazům a pravdám, které nás mají chránit před světem i sebou samými. Jenže pokud přijdeme o tyto vzpomínky, přijdeme o evoluční šanci na přežití. Lidé se postupem času mění. Adaptují se na své okolí a prostředí, v němž žijí. Díky této schopnosti jsme jeden z nejvyvinutějších druhů na světě. Jsme lidé, protože máme možnost přemýšlet a přemýšlet můžeme díky vzpomínkám a řeči.

Vzpomínky na hypnózu     

Během hypnózy se objevují ve vnímání člověka mnohé odlišnosti od běžného stavu. Pokud se osoba nachází v hypnotickém transu, vnímá čas a smyslové prožitky zcela odlišně. Vnímání času a prostoru probíhá u hypnózy nepředvídatelně, říká se tomu časová distorze. Pro hypnotizovaného čas někdy vůbec neplyne. Mnohdy je tento jev změněného vnímání doprovázen ještě dalším projevem. Amnézií.

Amnézie je doslova ztráta vzpomínky. Zapomenete, že jste nějakou věc dělali. Například odcházíte z domu a nejste si jisti, jestli jste vypnuli žehličku nebo sporák. Hledáte po bytě klíče, které jste určitě ještě před chvíli měli, jen nevíte, kam jste je dali. Mnoho lidí provádí tyto úkony zcela automaticky a nad ztrátou vzpomínky na jejich vykonání se ani nepozastaví. Tyto okamžiky výpadků vědomého konání jsou příklady amnézie.

Amnézie

Spontánní amnézie není jen projevem hypnózy, ale velmi často doprovází vážná zranění, anebo nepříjemné okamžiky života. Při spontánní amnézie následkem úrazu nebo psychického traumatu či šoku, je člověk schopen zapomenout již několik minut před událostí. Tento jev se nazývá retrográdní amnézie. Amnézie navozená hypnózou nevědomě, může být odvolána. Vědomá amnézie může být zrušena i samovolně postupem času.

Pomocí hypnózy nebo regresní terapie je možné tyto zapomenuté události a vzpomínky obnovit. Ne vždy, je ovšem takové rozpomenutí se příjemné. Amnézie je způsob našeho organismu jak se bránit a usnadnit si další fungování. Má nás chránit před příliš bolestivými nebo nepříjemnými vzpomínkami, abychom mohli pokračovat v životě dál.

Amnézie je v podstatě krátkodobá nebo ojedinělá ztráta vzpomínky na jednu událost nebo časový úsek. Je to ta lepší varianta zapomínání.

Reminiscenční terapie – léčba vzpomínek

Jedním z nejhorších osudů, který může člověka potkat, je ztráta jeho paměti a schopnosti přemýšlet. Tato nemoc je nazývána Alzheimerovou chorobou. Při Alzheimerově chorobě pacienti postupně během 4 stádií ztrácejí paměťa schopnost udržet myšlenky.  Nejprve je postižena krátkodobá paměť, později lidé ztrácejí schopnost orientovat se v cizím prostředí. Schopnost fungovat mezi lidmi. Posledním stádiem je poškození vegetativního systému, ztráta ovládaní jednotlivých životních funkcí.

K návratu vzpomínek v raném stádiu se používá reminiscenční terapie. Je založena na snaze připomenout dotyčnému skrze vůně, místa, věci nebo i doteky, jeho vzpomínky a život. Reminiscenční terapie pomáhá lidem rozpomenout se a zachytit zpět svou osobnost skrze sbírku osobních předmětů dotyčného. Věcí, které jej provázely životem a jsou pro něj emocionálně nějak důležité. Mohou to být fotky, dárky od blízkých, předměty denní potřeby nebo pracovní pomůcky.

Reminiscenční terapie často pomáhá lidem i v nejzazším stádiu nemoci alespoň zmírnit jejich pocit zmatenosti a prázdnoty. Ve snaze udržet jejich pouto k uplynulému životu pomocí základních vzpomínek na své jméno, věk a rodinu. V takovém případě již mají v nemocnici svůj vlastní pokoj vybaven, co nejlépe věcmi a nábytkem z jejich domácího prostředí. Aby měli možnost cítit se jako doma a rozpomenout se, alespoň v záblescích na zbytky svého života a svou osobnost.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner