Temperament – Podstata naší osobnosti?

Temperament se projevuje v každé sekundě našeho života. Souvisí s našim „vnitřním světem“, hloubkou našich reakcí a navenek se promítá v našem chování. O expresivních Italech se říká, že jsou temperamentní, Britové jsou naopak považováni za chladné. Odkud podobné soudy pramení? A jak na temperament nahlíží psychologie?

Pod pojmem temperament si můžeme zjednodušeně představit vrozené vlastnosti naší osobnosti, které se projevují ve způsobu našeho jednání a prožívání. Temperament úzce souvisí s nervovou vzrušivostí jedince. Název temperament pochází z dob antiky (temperare = latinsky mísit) a souvisí s dávnou představou, že charakteristická povaha člověka je způsobena poměrem mezi čtyřmi „tělesnými šťávami“ – krví, žlučí, hlenem a černou žlučí. Antický lékař Hippokrates pak na základě této myšlenky sestavil první typologii osobnosti – konkrétně rozlišil 4 typy osobností:

Sangvinik (převaha krve)

Sangvinik představuje prototyp vyrovnaného člověka – emočně je stabilní, rád chodí mezi lidi (je tzv. extrovertní). Vyznačuje se optimismem a společenskostí.  Na podněty reaguje přiměřeně, síle podnětu odpovídá i síla reakce. Bývá také dobrým vůdcem. Někdy však mívá sklony k egocentrismu.

Cholerik (převaha žluči)

Cholerik se vyznačuje prudkými reakcemi a impulzivitou. Jde o tzv. labilního extroverta, prožívá intenzivně, pocity ale rychle odeznívají. Nezřídka má sklon k agresi a výbuchům hněvu – je to však také dynamická osobnost s vůdčími sklony.  Bývá netrpělivý a často také nedokáže uznat svou chybu. Nedokáže být apatický – vidí-li, že je něco v nepořádku, nestane se, že by o tom mlčel.

Flegmatik (převaha hlenu)

Typický flegmatik je vyrovnaný člověk, který si s ničím „nedělá hlavu“. Jeho emoční reakce jsou pomalé, bývá klidný, někdy může působit až pasivně či apaticky. Jde o stabilního introverta, který nebývá příliš nakloněný změnám.

Melancholik (převaha černé žluči)

Melancholici se vyznačují intenzivním prožíváním, hloubku svých citů ale ne vždy projeví navenek. Jde o labilního introverta, který mívá sklony k pesimismu a strachu o budoucnost. Vztahy navazuje obtížně, ale pokud se tak stane, jsou velmi hluboké a dlouhé. Silné prožívání se také často projeví v tvůrčím nadání melancholika.

Autorem schématu osobnostní typologie je Dominik Hádl.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner
Předchozí článekJak přitáhnout ty nejschopnější pracovníky?
Další článekPsychopatologie – Když je nemocná duše
Mým oborem je podniková ekonomika a management, mé srdce si však získala především oblast marketingu, které se nyní aktivně věnuji. S mým zaměřením souvisí i zájem o psychologii – neboť modely trhu jsou jedna věc, ale člověk navzdory učebnicové teorii nejedná vždy racionálně – do hry vstupují osobnostní faktory, emoce apod. Proto se pokouším proniknout hlouběji do tajů lidské mysli a porozumět motivaci lidského chování.