Temperament – podstata naší osobnosti?

Temperament se projevuje v každé sekundě našeho života. Souvisí s našim „vnitřním světem“, hloubkou našich reakcí a navenek se promítá v našem chování. O expresivních Italech se říká, že jsou temperamentní, Britové jsou naopak považováni za chladné. Odkud podobné soudy pramení? A jak na temperament nahlíží psychologie?

Pod pojmem temperament si můžeme zjednodušeně představit vrozené vlastnosti naší osobnosti, které se projevují ve způsobu našeho jednání a prožívání. Temperament úzce souvisí s nervovou vzrušivostí jedince. Název temperament pochází z dob antiky (temperare = latinsky mísit) a souvisí s dávnou představou, že charakteristická povaha člověka je způsobena poměrem mezi čtyřmi „tělesnými šťávami“ – krví, žlučí, hlenem a černou žlučí. Antický lékař Hippokrates pak na základě této myšlenky sestavil první typologii osobnosti – konkrétně rozlišil 4 typy osobností:

Sangvinik (převaha krve)

Sangvinik představuje prototyp vyrovnaného člověka – emočně je stabilní, rád chodí mezi lidi (je tzv. extrovertní). Vyznačuje se optimismem a společenskostí.  Na podněty reaguje přiměřeně, síle podnětu odpovídá i síla reakce. Bývá také dobrým vůdcem. Někdy však mívá sklony k egocentrismu.

Cholerik (převaha žluči)

Cholerik se vyznačuje prudkými reakcemi a impulzivitou. Jde o tzv. labilního extroverta, prožívá intenzivně, pocity ale rychle odeznívají. Nezřídka má sklon k agresi a výbuchům hněvu – je to však také dynamická osobnost s vůdčími sklony.  Bývá netrpělivý a často také nedokáže uznat svou chybu. Nedokáže být apatický – vidí-li, že je něco v nepořádku, nestane se, že by o tom mlčel.

Flegmatik (převaha hlenu)

Typický flegmatik je vyrovnaný člověk, který si s ničím „nedělá hlavu“. Jeho emoční reakce jsou pomalé, bývá klidný, někdy může působit až pasivně či apaticky. Jde o stabilního introverta, který nebývá příliš nakloněný změnám.

Melancholik (převaha černé žluči)

Melancholici se vyznačují intenzivním prožíváním, hloubku svých citů ale ne vždy projeví navenek. (více se k tématu dozvíte ZDE) Jde o labilního introverta, který mívá sklony k pesimismu a strachu o budoucnost. Vztahy navazuje obtížně, ale pokud se tak stane, jsou velmi hluboké a dlouhé. Silné prožívání se také často projeví v tvůrčím nadání melancholika.

 

Autorem schématu osobnostní typologie je Dominik Hádl.

Předchozí článekJak přitáhnout ty nejschopnější pracovníky?
Další článekPsychopatologie: Když je nemocná duše
Martin Hudec
Mým oborem je podniková ekonomika a management, mé srdce si však získala především oblast marketingu, které se nyní aktivně věnuji. S mým zaměřením souvisí i zájem o psychologii – neboť modely trhu jsou jedna věc, ale člověk navzdory učebnicové teorii nejedná vždy racionálně – do hry vstupují osobnostní faktory, emoce apod. Proto se pokouším proniknout hlouběji do tajů lidské mysli a porozumět motivaci lidského chování.