Proč je důležitý smysl života?

Jsme každý svého štěstí strůjce nebo podléháme nějakému předem danému osudu? Otázka, kterou se lidstvo zabývá od svých počátků. Vzbuzuje kontroverze, spory na světské a duchovní úrovni, a stále nebyla zodpovězena. Ty, kteří měli dojem, že se odpověď dozví v tomto článku, budou pravděpodobně zklamáni. Nedozví. Vlastně se článek ani nebude touto otázkou jako takovou zaobírat. Spíše se zaměří na postoj některých lidí k myšlence, že spolu události v životě nějakým způsobem souvisí, nebo se dějí z nějakého důvodu. Existují lidé, kteří jsou přesvědčeni, že to, co se v lidském životě děje je předvídatelné, existuje pravděpodobnost, že věci dopadnou tak dobře, jak je lze rozumně očekávat. Toto přesvědčení, se označuje jako sense of coherence (někdy překládáno jako smysl pro integritu) a lidem, kteří jim disponují, umožňuje lépe zvládat i složité životní situace.

Výraz jako první formuloval izraelsko-americký sociolog Aaron Antonovsky, který pozoroval způsob adaptace na nový způsob života u lidí, kteří přežili pobyt v koncentračních táborech. Přišel na to, že někteří tuto adaptaci zvládali jen velmi obtížně, jiní naopak dokázali žít velmi plnohodnotným životem a vyrovnávat se i s obtížnými situacemi. Zjistil, že tento rozdíl není ovlivněn ani tak délkou pobytu v koncentračním táboře nebo různými děsivými zážitky z něj, ale obecným postojem k životu. Tento postoj označil jako sense of coherence.

Proč sense of coherence? Slovo koherence znamená soudržnost, uspořádanost a nerozporuplnost. V kontextu lidské osobnosti to znamená, že náš vnitřní i vnější svět vnímáme jako jasně strukturovaný, podle čehož můžeme nějakým způsobem předvídat, jak se věci budou dít. Máme díky tomu dostatek zdrojů k tomu, abychom i složité situace mohli zvládnout, vnímáme překážky jako výzvy, do kterých má cenu investovat energii a nevzdávat je. Samotný koncept sense of coherence je proto vymezen třemi dimenzemi, srozumitelností smysluplností a zvládnutelností.

V tuhle chvíli si možná říkáte, že sice víte, že někteří lidé v životě dokážou náročné situace zvládat líp, a někteří hůř, ale co s tím, k čemu je dobré se něčím takovým zabývat. Třeba si proto říkáte, že někdo má zkrátka štěstí a bylo mu shůry dáno, a někdo ne. To ale není tak úplně pravda. Na rozdíl od některých jiných osobnostních charakteristik, je sense of coherence dynamický, což znamená, že se může v průběhu života rozvíjet. Ukázalo, že a dříve prožité zkušenosti nebo odpozorované zážitky na něj mají vliv a proto se v současnosti zkoumá, zda jej nemohou zvýšit i různé edukační tréninky nebo způsoby relaxace.

A proč se takové výzkumy dělají? Kromě toho, že lidé s vyšší úrovní sense of coherence dokaží lépe zvládat různé obtížné životní situace, se také ukázalo, že jsou méně nemocní, nepostihují je v takové míře různé civilizační choroby, a tím pádem se dožívají i vyššího věku. Žijí tedy nejen spokojenější, ale i delší a zdravější život.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner