Univerzální psychická stádia umírajících

Lidé se po celou svou existenci snaží pochopit tajemství smrti a umírání. Vysvětlit co se při něm děje a nahlédnout za příslovečnou oponu. Odhalit, co nás čeká po životě i po smrti. Proces umírání je starý jako lidstvo samo. Každá civilizace, každá filozofie i náboženství se s ním vyrovnávají po svém.

Slibují svým věřícím věčné slasti, radost a bezpečí. Slibují odměny a stovky panen. Slibují další život, ale tentokrát snadnější. Slibují shledání s blízkými, pocit klidu, lásky a naplnění. Jaké je ovšem umírání doopravdy? Je smutné, děsivé nebo zkrátka přirozený proces uzavírající koloběh života.

Psychologie a medicína se na umírání dívají více prakticky. Zkoumají chování a reakce umírajících. A na základě výzkumů stanovili univerzální metodiku. Vytvořili pět stádií zármutku a umírání. Těmi jsou popření a izolace, hněv, smlouvání, deprese a konečné přijetí.

Podle psychologů je první reakcí na vidinu blízké smrti, neléčitelné nemoci, úrazu či pozdního stáří snahy popřít realitu. Nevěřícnost a neochota poddat se myšlence na konec. Na základě nedůvěry se lidé od ostatních snaží izolovat, udržovat si odstup od těch, kteří jim smrt předpovídají i od těch, kteří jsou jim příliš blízcí. Co kdyby totiž měli lékaři pravdu a jejich čas se krátil. Oni by pak svým umíráním jen svoje blízké více zraňovali. Takové myšlenky se pravděpodobně honí hlavou umírajícím pacientům, když se dozvědí tragickou zprávu.

Dalším stádiem vyrovnání se s vidinou smrti je hněv. Hněvají se na život, na boha, na lékaře, na svou rodinu, na všechny, kdo jsou zdraví. Hněvají se, protože jejich život končí a celý svět tu zůstává. Jakmile se hlavní vlna hněvu přežene, zanechá pacienty vyčerpané a obnažené skutečné pravdě. Ve snaze zmírnit následky šokující zprávy se snaží s realitou smířit smlouváním, hledáním jiného řešení a cesty ven. Jsou ochotni slevit ze svých nároků, oželet část své síly, zdraví i životních návyků za cenu, alespoň nějakého života, za několik let či měsíců navíc. Jsou mnohdy ochotni doslova smlouvat s ďáblem, aby se svému osudu vyhnuli.

Jenže ani sám Lucifer neodpovídá na jejich prosby, rouhání a kletby. Nikdo jim nemůže přidat čas, který nemají. Zázraky se dějí v knihách a televizi. Bohužel jen velmi zřídka reálným lidem v kritickém okamžiku. A protože jejich poslední naděje a energie mizí, upadají do deprese. Nevidí již svět kolem sebe, jaký býval. Jsou ponořeni do smutku, ztráty a bezmoci. Od deprese vede již jen malý krůček k poslednímu stádiu. Přijetí jejich smrtelnosti a nevyhnutelného konce jejich života. Smíření se.

Tato stádia však překvapivě nejsou univerzálně platná. Další pozorování a výzkumy prokázali, že vzorek, který byl použit, nebyl dostatečně velký, aby zamezil emocionálním projevům a zkreslení výsledků. Stádia mohou platit u části umírajících, ovšem u většiny z nich se nevyskytují v daném pořadí, jsou nepravidelné a reakce umírajících se liší případ od případu. Bohužel lidskou psychiku a chování vstříc neznámému v podobě smrti je těžké paušalizovat. Lidská mysl, osobnost a reakce jsou jedinečné. Každý z nás prožívá emocionální stavy jinak intenzivně. Přeskakují z jedné emoce do druhé a jejich přechody splývají. Na stádia a projevy reakcí na umírání má vliv také vyznání a společnost, rodinný stav i osobnostní charakteristiky.

Lidé by si přáli najít univerzální popis procesu umírání, připravit se a moci předvídat co se s nimi i jejich blízkými děje a co mohou udělat, aby si tento stav usnadnili. Bohužel nic takového jako univerzálně 100% platná stádia umírání zatím neznáme.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner