Jak číst řeč těla? III. díl – Gesta a doteky

Své ruce často využíváme k doplnění významu našich slov. Naše ruce mohou také pozdravit, dát najevo souhlas či žádost. Lze jimi však vyjádřit téměř cokoliv – vzpomeňme na znakovou řeč, pomocí které se domlouvají neslyšící. Bříška prstů jsou také jedním z nejcitlivějších hmatových receptorů – i doteky proto neodmyslitelně patří k naší komunikaci.

Pojďme se na úvod seznámit s několika běžnými pozicemi rukou a jejich možnou interpretací:

Otevřené dlaně značí upřímnost (v historickém kontextu nepřítomnost zbraně v ruce), a jsou ostatními vnímány jako vstřícné gesto. Dlaň sevřená v pěst svědčí o potlačované zlobě, ruce v kapsách mohou „něco skrývat“.  Sevřené ruce pak naznačují skepsi vašeho protějšku.

Pohyby rukou

Gesta často doprovázejí také mluvené slovo. Pomáhají k věrnějšímu popisu situace či ke zdůraznění řečeného. Dovedou také vyjádřit náš názor i beze slov – krátký pohyb ruky v zamítavém či dokonce vulgárním gestu například zcela jasně vyjadřuje náš negativní postoj k situaci. To souvisí také se signalizační funkcí posunků – gesty ukazujeme, upozorňujeme či vyjadřujeme odstup.

Pohyby rukou také mnohdy provázejí silné emoční prožitky, někdy také působí autostimulačně – třeba mnutí rukou, často zveličované v různých animovaných pořadech, i v reálném životě značí spokojenost s výsledkem, popřípadě očekávání. Asi bychom podobné gesto ale nechtěli vidět u našeho pojišťovacího makléře.

Pozdrav

V mnoha světových kulturách je podání ruky tradičním způsobem pozdravu. I toto společenské gesto nám může o našem protějšku mnohé prozradit. „Drcení“ ruky může prozrazovat (skrytou) agresi, tzv. „leklá ryba“, tedy velmi chabé podání ruky, zase slabou povahu. I způsob, jakým bezděky ruku nastavíte, ukazuje na vaše postavení vůči protějšku – podáte-li někomu ruku dlaní vzhůru, pravděpodobně to hovoří o Vaší submisivitě, naopak opačně natočená dlaň stylem „milostpán“ vyjadřuje dominanci.

Doteky

Dotýká-li se člověk při řeči obličeje, značí to jeho nervozitu, popřípadě lež. Děti mnohdy automaticky zakrývají své oči či uši, nechtějí-li něco vidět nebo slyšet. V dospělosti tato gesta mnohdy zůstanou zachována v mírnější podobě letmých dotyků obličeje. Prsty v ústech, kousání nehtů atd. jsou rovněž jasnými signály nervozity.  Dotýkání se druhého pak bývá spojeno se silnými prožitky, vyjadřuje „přiblížení“ se k danému člověku. Ať už symbolicky, podáním ruky, nebo intimně mezi dvěma partnery.

Na závěr je vhodné dodat, že podobně jako interpretace ostatních aspektů řeči těla, také vnímání různých gest se liší napříč kulturami.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner